Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas veikla už 2015 metus (2016-04-13)

Paskelbta: 2016-04-15

Parapijos Caritas veiklos:

- vienišų, vargstančių ir apleistų asmenų lankymas namuose,

- maisto išvežiojimas, prausimas, maudymas, aprūpinimas drabužiais, avalyne, maisto produktais, buities reikmenimis, pagalba buityje, kambarių tvarkymas, lydėjimas į bažnyčią, ligoninę ir kt.,

- organizuojami kunigo vizitai į namus, bendradarbiavimas su klientų kaimynais, giminaičiais,kitomis organizacijomis, savanorių paieška,

- pagalba Caritas sriubos valgyklai (Partizanų g. 5),

- dalyvavimas paramos akcijose „Maisto bankas“, Gerumas mus vienija“,

- aktyvus dalyvavimas Bažnyčios dvasiniam gyvenime.

Caritas narių skaičius: 12 darbuotojų 25 savanoriai (ilgalaikių), 150 savanorių (trumpalaikių, akcijų metu); Dvasios vadovas mons. Vytautas Grigaravičius.

Parapijos Carito veikla vykdoma remiantis Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu ir humanistinėmis nuostatomis. Vykdant veiklą laikomasi tolerancijos, veiklios artimo meilės vertybėmis, pagarbos žmogaus orumui ir nesmerkiančio požiūrio. Veikla grįsta savanoriško darbo principais.

2015 metais parapijos Caritas veiklos kryptys išgrynintos, jomis įvardinta:

- Pagalba namuose sergantiems ir neįgaliems asmenims (vykdoma per Pagalbos namuose tarnybą, Aukštaičių g. 6, Kaunas);

- vargstančiųjų maitinimas (vykdoma per Sriubos valgyklą, Partizanų g. 5, Kaunas);

- psichosocialinės pagalbos teikimas (vykdoma per Parapijos socialinės pagalbos centrą, Aukštaičių g. 6, Kaunas) Pagalba namuose sergantiems ir neįgaliems asmenims teikiama penkis kartus per savaitę darbo dienomis darbo metu nuo 9 iki 17 valandos.

2015 m. gruodžio 17 d.  vykdyta „Praktinio gerumo diena“ kurios metu kartu su savanoriais ir darbuotojais buvo vykstama pas Kauno m. I dekanato teritorijoje gyvenančius vienišus/ sergančius/ neįgalius žmones padėti pasiruošti šventėms, susitvarkyti namus. Viso įtraukta 146 savanoriai, pagalba suteikta 60 asmenų.

Kauno m. vargstančių ir vienišų asmenų maitinimas vykdomas tris kartus per savaitę. Kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį sriuba ir antras patiekalas, paimami iš Caritas sriubos valgyklos esančios Partizanų g. 5 ir išvežiojami penkiems sunkiai vaikštantiems asmenims.

Kiekvieną mėnesį, išskyrus vasaros mėnesius, buvo organizuojami komandos susirinkimai, kuriuose buvo aptariami veikloje patiriami džiaugsmai ir sunkumai, pasisiama dvasinių jėgų. Šv. Velykų ir Šv. Kalėdų proga ypatingas dėmesys skirtas savanoriams.Už aktyvią veiklą įteiktos padėkos dovanos.

2015 m. parapijos Caritas organizavo 2 muges - tradicinę, vykusią jau 3 kartą Verbų mugę ir pirmą kartą per parapijos atlaidus rugsėjo mėn. Mugės vyksta Prisikėlimo bazilikos šventoriuje, jos metu šv. Mišiose dalyvaujantys parapijiečiai nemokamai vaišinami arbata, kviečiami už auką įsigyti parapijos Caritas savanorių pagamintų suvenyrų. Mugės metu surinktos aukos skiriamos parapijos Caritas veikloms, vargstantiems šelpti, mokymams organizuoti.

Iki birželio mėnesio kiekvieną antradienį buvo renkama žmonių suaukota labdara, o trečiadieniais išdalinama parapijos teritorijoje gyvenantiems nepasiturintiems gyventojams. Po vasaros nuspręsta, kad labdara artimiausiu metu priimama nebus, nes norima susitvarkyti patalpas prieš planuojamą namelio rekonstrukciją. Likusi parama yra dalijama pavieniams asmenims, kurie kreipiasi pagalbos į parapijos Caritą. Iki birželio mėnesio ir po jo buvo surinkta 200 kg paramos, išdalinta 200 kg. Parama suteikta 38 asmenims. Tris kartus per metus parapijos Caritas organizavo maisto produktų rinkimo akcijas vargstantiems parapijos gyventojams paremti. Viso surinkta ir išdalinta 1568 kg. maisto produktų, kurių vertė 2426 Eur.

Gruodžio mėnesį prieš Šv. Kalėdas akcijos „Gerumas mus vienija“ metu 22 parapijos Caritas savanoriai dalino žvakutes ir kvietė aukoti Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje, Prisikėlimo bazilikoje, parapijos teritorijoje esančiose mokyklose bei Žaliakalnio IKI parduotuvėje. „Gerumas mus vienija“ akcijos metu mūsų parapijoje buvo surinkta 1845 eurai, kurie buvo skirti Caritas sriubos valgyklai.

2015 spalio mėn. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje prasidėjo mokymų programa „Gailestingai veik“, skirta Šventiesiems Gailestingumo metams. Mokymų tikslas - aktyvinti parapijos/ organizacijos bendruomenę ir paruošti aktyvių, veikti pasirengusių parapijos savanorių, padedančių seniems ir sergantiems asmenims namuose, grupes Kauno I-ojo dekanato parapijose. Mokymuose nuolat dalyvauja apie 70 asmenų.

Parapijos Caritas koordinatorė Jūratė Matikovienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021