Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narių maldinga kelionė į Šiluvą (2016-05-13)

Paskelbta: 2016-05-16

Gražų gegužės 13-osios rytą Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariai išvyko į Šiluvą. Kelionės tikslas – padėkoti Šiluvos Marijai už visas gautas dvasines bei fizines dovanas, pasimelsti ir paprašyti, kad ir toliau Marija globotų šią draugiją. Kelionė prasidėjo malda į Mariją, prašant sėkmingos kelionės bei susikaupimo. Priartėjus prie Šiluvos, buvo einamas Kryžiaus Kelias, kuriam vadovavo Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.

Šventovės bazilikoje šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo vyskupas augz. Kęstutis Kėvalas ir Kaišiadorių emeritas vyskupas Juozas Matulaitis bei įvairių parapijų kunigai.


Po šv. Mišių pasimeldėme Ligonių sveikatos koplyčioje, kur vyko Švč. Sakramento adoracija, ir Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje. Aplankėme Piligrimų centre esantį muziejų ir ten, kurie dar neturėjo, įsigijo Piligrimo pasą. Prie arbatos dalijomės įspūdžiais, patirtais per Marijos malonę ir Dievo gailestingumą.

Grįždami autobuse kalbėjome Gailestingumo vainikėlį ir su džiaugsmu širdyje dėkojome Švč. Mergelei Marijai už nuostabią dvasingą dieną.


Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė doc. dr. Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021