Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Rūtelės“ mokyklos mokinių Pirmos šv. Komunijos šventė (2016-05-22)

Paskelbta: 2016-05-23

Gegužės 22 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje „Rūtelės“ mokyklos mokiniai priėmė Pirmąją Šv. Komuniją. Nuo 2015 m. spalio mėn. vaikai lankė parapijinę katechezę, aktyviai dalyvavo kartu su tėveliais sekmadieniais šv. Mišių aukoje.

Prieš Pirmosios Komunijos šventę, mokiniai pirmą kartą priėmė ir Atgailos sakramentą, kurio metu buvo paliesti begalinio Dievo gailestingumo, atlaidumo ir meilės.


11.00 val. šv. Mišių aukai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius ir 12.30 val. šv. Mišių aukai vadovavo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis.

Vaikai buvo iškilmingai atvedami prie altoriaus. Tėveliai savo vaikus palaimino, melsdami ir prašydami, kad Dievas laimintų ir globotų gyvenime juos nuo visokio blogio.


Šv. Mišių liturgijoje aktyviai dalyvavo patys tėveliai ir jų vaikai, kurie skaitė skaitinius, išsakė maldavimus bei nešė atnašas. Vaikų nešamos atnašos: vaisiai ir šakotis bei skruzdėlynas buvo skirti Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikams.

Klebonas dekanas mons. V. Grigaravičius pasakė jaudinantį pamokslą ir pasveikino vaikus, jų tėvelius su švente ir kvietė jaunuosius katalikus kiekvieną sekmadienį lankytis bažnyčioje, priimti sakramentus ir nuolat bendrauti su Dievu.

Su didžiuliu jauduliu vaikai pirmą kartą priėmė Jėzų į savo širdį ir pradėjo naują dvasinio gyvenimo etapą.


Po palaiminimo  buvo įteikti  Pirmosios Komunijos pažymėjimai. Šventė buvo itin įspūdinga ir jaudinanti.


Pirmoji Šv. Komunija – tai tik mažytis žingsnelis, pirmasis laiptelis į gyvą tikėjimą.


Tik. mokytoja Vilma Tamošauskytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021