Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios, skirtos Vaikų gynimo dienai paminėti (2016-06-01)

Paskelbta: 2016-06-09

Birželio 1-osios rytą visi Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bendruomenės nariai rinkosi mažojoje  Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Šventąsias Mišias, skirtas Vaikų gynimo dienai paminėti, aukojo parapijos vikaras kunigas Julius Grigonis.

 

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo šv. Mišiose. Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėja Renata Valaitytė-Ramuckienė skaitė ištrauką iš Šventojo Rašto, tikybos mokytoja Miglė Račaitė padėjo mokiniams dalyvauti Šventose Mišiose, versdama jas į gestų kalbą.


Visus bendruomenės narius suvienijo malda.

Baigdamas Mišių auką vikaras kunigas Julius Grigonis palinkėjo mokiniams linksmų ir saugių vasaros atostogų. Skatino visus rasti laiko savo džiaugsmais ir rūpesčiais pasidalinti su Dievu.

Miglė Račaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021