Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė Kauno arkivyskupijos gimtadienio iškilmėje (2016-06-24)

Paskelbta: 2016-06-27

Birželio 24 d., 9.30 val., švenčiant Jono Krikštytojo Gimimą ir Kauno arkivyskupijos 90 metų jubiliejų, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai, atsiliepdami į Kauno arkivyskupijos arkivyskupo L. Liongino raginimą šiais Gailestingumo metais atlikti piligriminę kelionę ir praeiti pro Gailestingumo duris, rinkosi prie Kristaus Prisikėlimo bazilikos į piligriminę eiseną link Kauno arkikatedros.


Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius šios piligriminės eisenos metu kvietė melstis už Lietuvos atsivertimą, Kauno arkivyskupiją, parapiją bei savo asmeninėmis intencijomis.

 


Eisenos metu piligrimai meldėsi rožinio malda. Nepaisant didelio karščio šioje eisenoje dalyvavo apie 50 piligrimų.

 


11.00 val. Arkikatedroje bazilikoje šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas SJ , augziliaras K. Kėvalas ir Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai. (Išsamiai apie iškilmę skaityti >>>)


Pagal tradiciją šią dieną yra apdovanojami labiausiai nusipelnę Kauno arkivyskupijos institucijų bei parapijų žmonės, kuriems po šv. Mišių arkivyskupas įteikė arkivyskupijos garbės ženklus – Šiluvos Dievo Motinos medalius.


Šiluvos Dievo Motinos medaliai buvo įteikti ir mūsų parapijos bendruomenės narėms: bazilikos floristei Janinai Balasevičienei už aktyvią ir nuoširdžią veiklą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu ir pastoracinės tarybos narei, Kauno I dekanato Katechetikos centro vadovei Nijolei Kulėšienei už nuoširdų darbą ir ženklų indėlį vedant jaunimą tikėjimo pažinimo keliu.


Nuoširdžiai jas sveikiname, linkėdami Dievo palaimos ir mūsų Dangiškosios Motinos globos toliau uoliai rūpinantis, kad mūsų parapijoje gausėtų Dievo ir artimo meilė.

Fotografijos R. Šaknio

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021