Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Maldos už taika diena Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2016-09-21)

Paskelbta: 2016-09-21


Rugsėjo 20 d. 18.00 val. Šv. Mišiose Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji bendroje maldoje jungėsi kartu popiežiumi Pranciškumi ir meldėsi už taiką pasaulyje.

Popiežius Pranciškus šią dieną dalyvavo Asyžiuje vykusiame tarptautiniame maldos susitikime už taiką.

Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Klebonas  kvietė visus šią valandą paskirti maldai už taiką, nes šiandien labiau nei bet kada reikalinga pasauliui taika.


Homilijoje monsinjoras kreipėsi į tikinčiuosius ragindamas nelikti abejingais ir šią dieną išgyventi kaip maldos už taiką dieną. Vėliau klebonas išsamiai supažindino su Popiežiaus Pranciškaus laiške išsakytu prašymu ir paraginimu melstis už taiką. Kai 1986 metais vyko pirmasis maldos už pasaulio taiką susitikimas, kurį Asyžiuje sušaukė Jonas Paulius II ir Šv. Egidijaus bendruomenė, kai įvairių religijų atstovai susirinko melstis už taiką , neliko be atgarsio ir šiandien praėjus 30-čiai metų, Asyžiuje vėl leidžiama atsiliepti į tautos taikos troškulį.

Popiežius  sakė: „Mes karo nematome, esam gąsdinami terorizmo, tačiau tai neturi nieko bendra su tuo, kas vyksta tuose kraštuose ir tose žemėse, kur krenta bombos ir krenta dieną naktį, žudo vaikus ir senelius, vyrus ir moteris. Ar karas toli? Ne, pasakė Šventasis Tėvas Pranciškus, karas yra visai prie pat mūsų, nes karas liečia visus, karas prasideda širdyje. Viešpats tesuteikia taiką širdyje, tepašalina godumo troškimą ir troškimą kovoti. Ne! Taikos! Taikos! Kad mūsų širdys būtų taikos vyrų ir moterų širdys; aukščiau religinių pasidalijimų, visi, visi, visi! Nes visi esame Dievo vaikai. Ir Dievas yra taikos Dievas! Nėra karo dievo: Karus sukelia blogis, tai yra velnias, kuris nori visus nužudyti“.

Šv. Mišių pabaigoje buvo sugiedota „Šventas Dieve“. „Tegul taikos balandis skraido ir neša taiką pasauliui, neškime ir mes ramybę, meilę bei  taiką į savo namus“, - ragino klebonas.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021