Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Šv. Mišios – Bažnyčios gyvybė (2016-10-19)

Paskelbta: 2016-10-26

Jeigu mes gyvename krikščioniškai, turime kiekvieną sekmadienį dalyvauti Eucharistijoje – šventose Mišiose. Tai ne tik tikinčiojo svarbiausioji pareiga, per jas mes patiriame Dievo malonę... Ar viską suvokiame, kas vyksta šv. Mišių metu? Apie šv. Mišias spalio 19-osios senjorų popietėje labai detaliai išaiškino mūsų dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis.

Priminė liudijimus apie pirmąsias Mišias, kokiomis liturginėmis nuostatomis vadovaujamasi šių dienų Mišiose, kaip ir kada švenčiame Mišias, kas vyksta pirmoje ir antroje dalyse. Tai buvo labai gilus aiškinimas apie šv. Mišių esmę, kad yra svarbu dalyvauti pilnutinai, sąmoningai ir bendruomeniškai. Šventos Mišios yra Jėzaus Kristaus auka už visus žmones.

Ką reiškia užsakyti šv.Mišias, kokiomis intencijomis ir kitus senjorų klausimus atsakė vikaras kun. Julius Grigonis.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021