Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Jos pašaukimas yra motinystė... (2016-10-26)

Paskelbta: 2016-10-31

Apie Motiną Stanislavą Venclauskienę Šiauliuose visi gerai žino. O mes? Jos gyvenimo istoriją ir papasakojau spalio paskutiniojo trečiadienio senjorų popietėje.

Stanislava buvo pirmoji lietuvių kilmės aktorė ir režisierė, vaidinusi pačios režisuotame lietuviškame spektaklyje „Amerika pirtyje“. Tai buvo 1899 m., lietuviška spauda – uždrausta, tačiau lietuviškų renginių varžyti negalėjo, bet spektakliuose vaidinę aktoriai buvo nubausti ar areštuoti. Dėl bajoriškos kilmės Stanislavos nedrįso suimti, bet ilgai tardė. Stanislava ištekėjo už Tartu universiteto studento, būsimojo advokato Kazimiero Venclauskio.

Šiauliuose Venclauskių namai tapo lietuvybės centru. Juose lankėsi Vydūnas, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Povilas Višinskis ir kiti. Tačiau politinių diskusijų niekada neužgožė gausios šeimos poreikiai. Kažin šiandien ar rastume kitą tokią moterį, kuri tik pašaukimo vedama būtų globojusi ir išauginusi daugiau nei 120 vaikų. Stanislavos ir Kazimiero Venslauskių filantropijos rūšis – vaikų globa reikalavo ne tik piniginių lėšų, bet ir milžiniškos kantrybės, jautrumo ir šilumos. Dukterys Danutė ir Gražbylė naudojosi tokiomis pat kukliomis gėrybėmis kaip ir kiti šeimos augintiniai. Venclauskiai globojo vaikus nesiekdami naudos ir neturėjo jokių išskaičiavimų.

Beje, K.Venclauskis advokatavo Šiauliuose, 1920 m. buvo išrinktas į Seimą, 1925-1931 m. buvo Šiaulių burmistru. 1944m vasarą S.Venclauskienė pasitraukė į Vakarus. Apmąstydama savo gyvenimo kelią ji sakė: „Mano gyvenimas turėjo vieną tikslą – dirbti Lietuvai. Priimdama auginti vaikus, stengiausi juos kuo aukščiau pakelti ir norėjau padėti savo kraštui ruošti inteligentišką jaunąją kartą.“

Ji palaidota Konektikuto valstijoje, JAV. Šiaulių visuomenė 1993 m., siekdama įmažinti S. Venslauskienės atminimą, pastatė paminklą Motinystei, Pasiaukojimui, Taurumui.

Antroje popietės dalyje pagerbėme spalio mėnesį gimusius. Mintimis pasidalino Vida Petkevičienė, Vida Petrulienė, Valerija Vasiliauskienė. Roma Kudžmienė, Zita Bubnienė, Marija Aukselevičienė.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021