Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Baltoje Advento tyloje... (2016-12-07)

Paskelbta: 2016-12-14


Adventas. Pirmasis gruodžio trečiadienis. Susirinko labai gausus senjorų būrys. Ir turėjo prasmingą popietę, skirtą Adventui. Pamatėme ir išgirdome literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Baltoje Advento tyloje...“.

Jos kūrėja ir atlikėja Violeta Bakutienė, muziką parinko Antanas Bakutis. Vaizdai, žodžiai, muzika viskas susijungė į visumą, atskleisdami Advento prasmę ir tai, ko mes laukiame. Violeta priminė, kad per Adventą reikia pagalvoti, ką kiekvienas galėtume pakeisti savo gyvenime. Ji priminė Jėzaus gimimą. Papasakojo apie Šv. Jokūbo kelią ir ką jis reiškia juo keliaujančiam.

Tai ypatingas savęs išbandymas, kai pasikalbi su savimi, atsigręži į save. Išgirdome ir didingos Fatimos bazilikos istoriją. Prelegentė priminė Tėvo Stanislovo ir kun. Ričardo Mikutavičiaus žodžius ir paliktus nepamirštamus pamokymus. Papasakojo, ką reiškia kiekviena Advento savaitė. “Pabuskime iš gundančios apatijos, atsiprašykime, atleiskime, atverkime savo širdis Dievui, ištirpdykime susvetimėjimo ledus “- kvietė prelegentė Violeta Bakutienė.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021