Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – Kai žodis ir spalva susilieja... (2017-01-15)

Paskelbta: 2017-01-16


Išties tai buvo galima pajusti šio pojūčio pilnatvę sausio 15-osios renginyje “Dialogas - Žodis ir Spalva“.

Renginyje dalyvavęs jo globėjas, Seimo narys Gabrielius Landsbergis padėkojęs už pakvietimą, trumpai palietė ir apie skaudžias problemas, kurios labai kenkia mūsų tautai:  nenutrūkstamą emigraciją, susipriešinimą tarp kairiųjų ir dešiniųjų.

„Mes visi privalome telktis ir dirbti tautai, kurti taiką ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje , būti darnia bendruomene,“- kalbėjo Gabrielius Landsbergis.


Kauno nacionalinio dramos teatro aktorius Liubomiras Laucevičius renginio dalyviams atskleidė mūsų poezijos švyturių – Justino Marcinkevičiaus, Jono Strielkūno, Kazio Bradūno kūrybos brandos gilumą.

Beje, šie metai yra paskelbti poeto Kazio Bradūno metais, minint jo gimimo šimtmetį. Taip ir krito širdin poetų mintys, priverčiančios suvokti iškalbingo žodžio prasmę. Anot K.Bradūno: „Kas pasakė, kas realybė? /Kas gi šviesa, kas tamsa? /Kas akimirka, kas amžinybė? /Kas perlai, o kas rasa?“


Į parodų salę pakvietė Vytauto Šlekaičio fotografijos.  Nuo 1977 metų jis rengia parodas, apdovanotas Kauno miesto savivaldybės „Gerumo kristalu“, išleido fotografijų albumą “Nuo aušros ligi aušros“, kuriame atsispindi Lietuvos grožis tarp žemės ir dangaus.

Apie jo darbus tiksliausiai pasakė poetas Robertas Keturakis: „Vytauto Šlekaičio nuotraukose užtikau kažką tobulai paprasto ir neišsemiamo, kaip neišsemiamas yra aušros spalvų tviskesys, spalvų pynimasis į vaivorykštes.


Arba kažkas panašaus į senas pasakas iš Vinco Krėvės ir Jono Basanavičiaus rinkinių, kur gamtos pavidalai išsiskleidžia tokiomis svaiginančiomis galiomis...“

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021