Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – iki susitikimų rugsėjyje!

Paskelbta: 2008-06-27

 

Birželio 25-ąją pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai vėl susirinko į popietę. Visi buvo puikios nuotaikos, dalinosi įspūdžiais apie ekskursiją po Suvalkiją. Džiaugėsi, kad per tą laiką praleisto kartu nuo spalio 1-os dienos – patyrė daug gerų įspūdžių, sužinojo daug naujo, kad atsirado tokia galimybė susirinkti kiekvieną savaitę, pabendrauti, dalintis savo gyvenimo patirtimi su savo bendraamžiais, švęsti katalikiškas ir tautines šventes. Atėjo vasara - atostogų metas, ir sambūrio dalyviai turi savo planų, todėl ir susirinksime į popietes vėl tik rugsėjo pirmąjį trečiadienį.

Popietė buvo kupina gražių žodžių, posmų, dainų. Pasveikinome birželio ir liepos mėnesiais gimusius senjorus. Gėlės, žvakutės, tortas ir, be abejo, “Ilgiausių metų”. Nustebome ir pasidžiaugėme, kad Antanui Pšibarauskui sukako labai gražus jubiliejus – 90 metų. Vyriausias senjorų tarpe, o jis toks žvalus ir lankosi beveik visose popietėse, ir posmus deklamuoja ir dainą užveda, ir viskuo domisi. Pasidžiaugėme, kad ir balsingų dainininkų savo tarpe turime, tai Aldona Prapiestienė, Algirdas Vieraitis, Felicija Lasinskienė.

Malda linkėjome kiekvienam stiprybės, neužsisklęsti savyje, savo rūpesčiuose, kad liūdesys nepaskandintų mūsų, kad gyventume santarvėje kaip tikri Dievo vaikai.

Ir lauksime susitikimų rugsėjyje…


                                                                                     Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021