Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Minėjome vasario 16-tą (2017-02-16)

Paskelbta: 2017-02-22

Valstybės atkūrimo šventės išvakarėse popietėn susirinko gausus senjorų būrys. Mes minėjome mūsų atkurtos Lietuvos valstybės 99-ąsias metines.

Ant žalio tako uždegėme 99 žvakutes, simbolizuojančias tautos nueitą kelią per šiuos metus ...Prisiminėme dešimtis Lietuvos žmonių, kurie savo darbus, savo gyvenimą paskyrė Lietuvai. Karalius Mindaugas, valdovas Didysis Vytautas, Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis , Jurgis Bielinis, Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius, Nepriklausomybės akto signatarai, prezidentai, Maironis, partizanai, savanoriai, kaliniai ir tremtiniai...Ir šimtai, tūkstančiai Lietuvos žmonių, kovoję už mūsų tautos laisvę ir nepriklausomybę...


Sugiedojome himną ir akomponuojant mūsų bazilikos vargonininkui Ramūnui / širdinga jam senjorų padėka/ dainavome tas dainas , kurios skambėjo Baltijos kelyje, Sausio 13-ąją, Sibire ir Amerikoje...Savo koncertą baigėme giesme „Marija, Marija“.

 


Sukalbėjome mūsų sambūrietės Aldonos Sakalauskienės sukurtą maldą, kaip padėką Dievui už laisvą Tėvynę. Savo meilę ir pagarbą Lietuvai eilėmis išsakė Irena Petružienė, Marija Aukselevičienė, Povilas Byla, Jadvyga Bernotienė ir kiti. Ilgai dar šnekučiavomės ir dainavome.

O kaip nesidžiaugti, kaip nesididžiuoti savo gimtine, jos žmonėmis ir savo senjorų šeima, kuri dešimtus metus kartu šventė Vasario 16-ąją Prisikėlimo šventovėje.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021