Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Įspūdžiai iš viešnagės Šveicarijoje (2017-03-06)

Paskelbta: 2017-03-07


Šių metų vasario pabaigoje teko keletą dienų praleisti pas Šveicarijos lietuvius, kurie sutiko mane ir priėmė gan draugiškai.

Vasario 25 d.  Ciuricho mieste aukojau šv. Mišias lietuvių bendruomenei. Mišiose  dalyvavo apie 30 žmonių, tuo tarpu į pabendravimą prie pietų stalo susirinko apie 150 žmonių.

Šveicarijoje apskritai stengiamasi palaikyti lietuvybę. Du kartus per metus Šveicarijos lietuvių bendruomenė (ŠLB) leidžia periodinį leidinį „Šveicarijos lietuvių žinios“, kuriame nušviečiamas lietuvių išeivijos gyvenimas ir veikla, naujienos iš LR ambasados Berne, svarbiausieji įvykiai šalyje ir už jos ribų, įvairių kultūrinių renginių aprašymai, sveikinimai ir kt.


2009 metais ŠLB parengė ir išleido knygą „Lietuvių rašytojų takais“ (Sugrįžimų apybraižos), kurioje dviem kalbomis (lietuvių ir vokiečių) pasakojama apie Lietuvos rašytojų viešėjimą, gyvenimą ir kūrybą Šveicarijoje. Aštuoni ŠLB nariai nepaprastai rūpestingai ir nuosekliai aprašo Šveicarijoje gyvenusių ir kūrusių tautiečių: Maironio, J. Baltrušaičio, J. Biliūno, Šatrijos Raganos, V. Mykolaičio - Putino, S. Neries, S. Čiurlionienės - Kymantaitės, B. Sruogos, M. Martinaičio, S. Gedos, J. Kunčino ir J.I. Survilaitės viešnagę. Knygoje gausu nuotraukų. Sudarytojai rašo, jog ši knyga – dovana Tėvynei jos vardo paminėjimo 1000-mečio proga.


Mane nuvežė į Megeno St. Charles Hall vilą, kur Maironis praleido nemažai laiko. Čia jis parašė žinomiausią, vieną gražiausių eilėraščių „Vakaras ant ežero Keturių kantonų“. Apsilankius viloje, nekyla jokių abejonių, kodėl mūsų dainius taip mėgo šią vietą, kodėl čia gimė gražiausi posmai. Tai tikras rojaus kampelis!


2007 metai buvo jubiliejiniai Jono Mačiulio - Maironio. Lietuva šventė savo dainiaus 145-ąsias gimimo ir 75-ąsias mirties metines. Tais pačiais metais liepos 25 d. sukako 100 metų, kai Megeno St. Charles Hall viloje Maironis pabaigė rašyti poemą „Jaunoji Lietuva“. Ta proga ŠLB iniciatyva tolimoje Alpių šalyje, Keturių kantonų ežero pakrantėje, ant didingos St. Charles Hall vilos koplyčios sienos puikuojasi atminimo lenta mūsų didžiam poetui. Sunku nusakyti jaudulį, kuris apėmė mane, žvelgiant į nuostabų gamtos grožį ir mintimis nukeliavus į tolimus laikus, kai čia, šioje vietoje, vaikštinėjo Lietuvai brangus žmogus.


Dėkojau mane lydėjusiems lietuviams, ypač lietuvių bendruomenės narei Jūratei Caspersen. Dėkojau už jų ryžtą išsaugoti, už jų rūpestį, kad mūsų tautos istorinė ir kultūrinė atmintis tolimoje šalyje visuomet būtų gyva. Smagu, kad mūsų tautiečiai, būdami toli nuo tėvynės nepamiršta savo šaknų, stengiasi supažindinti šveicarų visuomenę su lietuvių kultūra, gyvenimo būdu, papročiais.

Mons. V. Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021