Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenėje - Valanda skirta arkivyskupui Teofiliui Matulioniui (2017-03-01)

Paskelbta: 2017-03-07


Kovo 1 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenėje svečiavosi buvęs parapijos kun. Algirdas Akelaitis. Susitikimas buvo skirtas vysk. T. Matulionio paskelbimo kankiniu (2016-12-01) ir būsimo paskelbimo palaimintuoju progai.


Kun. A. Akelaitis pasakojo apie šventųjų reikšmę tikėjime: jie sudaro Kristaus veidą ir yra smulkieji jo bruožai, matomi iš arčiau pažinus Kristų. Aiškino tikėjimo išpažinimo žodžius: „tikiu <...> šventųjų bendravimą“, kad tai ne kas kita, kaip maldos šventiesiems, prašant užtarimo. Pasak kunigo, kelias į šventuosius yra grindžiamas įpročiais, žodžiais ir sprendimais.

 


Teofilijaus Matulionio biografijoje itin išsiskiria jo drąsūs, ryžtingi sprendimai, tą įrodo ir kankinystė. Kaip kalbėjo kun. A. Akelaitis, mums sunku pažinti žmogų nežinant jo įpročių ir turint keletą užfiksuotų prisiminimų apie jo pasakytus žodžius. Galbūt todėl Teofilijus Matulionis nėra lietuvių krikščioniškoji „žvaigždė“ ir jo vardą ištarus, net ir praktikuojantieji trukteli pečiais.

Vis tik tėra informacijos sklaidos ir maldų klausimas, ar maždaug po šimto metų turėsime dar vieną lietuvišką šventąjį?

Bendruomenės narė Ieva

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021