Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno I dekanato pradinių mokyklų moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (5,4a) III etapo „Išradingiausios“ komandos titulas - Kristaus Prisikėlimo parapijos Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė“ komandai „Jėzaus draugai“(2017-03-06)

Paskelbta: 2017-03-06


Vasario 28 d. VDU KTF Didžiojoje auloje vyko Kauno I dekanato moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5, 4a) III etapas. Viktorinoje dalyvavo aštuonios pradinių klasių mokinių komandos iš įvairių Kauno I dekanato parapijų. Moksleiviams sveikinimo žodį tarė Kauno savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva, kuri palinkėjo visiems sėkmės dalinantis tikėjimo žiniomis, nuoširdžios, gražios ir garbingos kovos tarp savo bendraamžių.

Viktorinos dalyvius ir moksleivių komandas ruošusius tikybos mokytojus, pasveikino šio Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė ir perdavė Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus sveikinimą skirtą viktorinos dalyviams.


Dekanas linkėjo moksleiviams Dievo palaikymo ir išminties pasitelkiant visas Šventosios Dvasios dovanas, atliekant įvairias užduotis.Taip pat pareiškė padėką VDU KTF dekanui doc. dr. Benui Ulevičiui už gražų bendradarbiavimą vedant jaunimą tikėjimo keliu. Viktorinos dalyviams buvo pristatyta vertinimo komisija, kurią sudarė Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva, Kauno arkivyskupijos Katechetikos metodinio centro metodininkė Inga Rakauskienė ir Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė.

Visus šio renginio dalyvius pasveikino Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleiviai - Ignas Bingelis ir Kotryna Goštautaitė, kurie fortepionu ir violančele atliko Liudviko Van Betchoveno „Mėnesienos sonatą“ ir Gabrielio Faure „Sicilianą“. Daug džiugių emocijų ir plojimų sulaukė visi moksleiviai, kurie išradingai pristatė savo komandas.

Užduotis vaikams ekrane komentavo ir pateikė Gerojo Ganytojo parapijos tikybos mokytoja metodininkė, šios parapijos Katechetikos metodinio centro vadovė s. Inga Rukaitė. Pertaukėlės metu, kad dalyviai galėtų šiek tiek pailsėti, „išminties“ ir „gerų emocijų“ palaikymo saldainiais vaišino „Saulė“ gimnazijos gimnazistai, kurie kaip savanoriai mielai atvyko talkinti vedant šią viktoriną.

 


Atlikus užduotis, kol komisija suvedinėjo rezultatus, moksleiviai , vadovaujami tikybos mokytojos metodininkės s. Justinos –Jūratė Gruodytės, giedojo animacines giesmeles, žaidė žaidimus.

Po puikiai atliktų užduočių, kūrybingai atvaizduotų piešiniuose Švento Rašto istorijų, jų išradingų pristatymų, komisijai buvo sunku apsispręsti – kas gi taps šio turo nugalėtojais.

Pirmosios vietos nugalėtojais tapo ir į paskutinį finalinį etapą, kuris vyks Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre, pateko Šv. Antano Paduviečio parapijos, Kauno mokyklos - darželio „Šviesa“ moksleivių komanda „Šviesos vaikai“, kuriuos ruošė tikybos mokytoja metodininkė s. Justina – Jūratė Gruodytė.

Antrosios vietos nugalėtojais tapo Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos – daugiafunkcio centro moksleivių komanda „Žvaigždelė“ . Šiuos moksleivius ruošė tikybos mokytoja metodininkė Kristina Laurinavičiūtė ir vyresnioji tikybos mokytoja Aurelija Kviklienė.

Trečioji vieta atiteko Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos moksleivių komandai „Vilties vaikai“, kuriuos taip pat ruošė tikybos mokytoja metodininkė s. Justina –Jūratė Gruodytė.

„Išradingiausios“ komandos titulą pelnė Kristaus Prisikėlimo parapijos Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė“ komanda „Jėzaus draugai“, kuriuos ruošė vyresnioji tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė.


„Meniškiausia“ komanda tapo Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos, Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos moksleivių komanda „Paparčio žiedeliai“. Šią komandą ruošė vyresnioji tikybos mokytoja Inga Petrauskienė.

„Atkakliausiųjų“ titulas buvo skirtas Gerojo Ganytojo parapijos, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos komandai „Šventųjų draugija“ –tikybos mokytoja metodininkė s. Inga Rūkaitė.

„Draugiškiausia“ pripažinta Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos, KTU Vaižganto progimnazijos moksleivių komanda „Marijos vaikai“. Juos ruošė tikybos mokytoja s. Dalia Uscilaitė.

Pačia „Taikiausia“ komanda buvo įvardinta Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos, Kauno „Nemuno“ mokyklos – daugiafunkcio centro moksleivių „Baltųjų angelų“ komanda. Moksleivius ruošė tikybos mokytoja metodininkė Kristina Višinskienė.

Visų mokyklų komandoms ir jas ruošusiems mokytojams buvo įteiktį Švietimo ir ugdymo skyriaus vadovo ir Kauno I dekanato dekano pasirašyti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės.

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021