Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Renginys skirtas Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai (2017-03-05)

Paskelbta: 2017-03-08

Pirmąjį gavėnios sekmadienį Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko renginys skirtas Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai.

Parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius renginio pradžioje, primindamas šio  sekmadienio ištrauką iš Evangelijos pagal Matą, kurioje pasakojama apie gundymus, kalbėjo: „Kiekvienas žmogus yra velnio gundomas. Skirtingomis aplinkybėmis ar kokiu nors ypatingu gyvenimo momentu piktasis atsiranda kiekvieno mūsų gyvenime ir pasiūlo, rodos, labai daug, už ne tokią jau didelę kainą: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane“ (Mt 4, 9) ir perskaitė prelato Stanislovo Kiškio užrašytą istoriją apie Leningrade kalintį Lietuvos kankinį Teofilį Matulionį.

T. Matulionis taip pat buvo KGB agento gundomas bendradarbiauti , bet jis išliko tvirtas ir ištikimas tiesai, sąžinei, Dievui.


Vėliau vyko D. Ramanausko sukurto filmo apie arkivyskupą T. Matulionį peržiūra.

                                                                          Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021