Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Amžinybėn išlydėtas prof. Vytautas Nezgada (2017-03-17)

Paskelbta: 2017-03-17


Kovo 17 d. į Kristaus Prisikėlimo baziliką atsisveikinti su šį pasaulį palikusiu ir į amžinąjį gyvenimą iškeliavusiu Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Atstatymo tarybos komiteto nariu, profesoriumi Vytautu Nezgada susirinko artimieji, draugai, sąjūdiečiai, bendražygiai, tikintieji.


12.00 val. šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo Šv. Jurgio bažnyčios kun. br. Paulius Saulius Bytautas OFM, Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas kun. Kazimieras Skučas.

 

Klebonas šv. Mišių įžangoje kalbėjo: „Šiandien neatsitiktinai susirinkome šioje bazilikoje melstis už amžinybėn iškeliavusį Vytautą Nezgadą. Mes, Kristaus Prisikėlimo parapijos žmonės, ypač esame dėkingi profesoriui už jo svarų indėlį atstatant šią Tautos šventovę." Homiliją monsinjoras pradėjo žodžiais: „Apaštalas Jokūbas savo Laiške rašo: „Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo“ (Jok 1,17). Iš tiesų, mielieji, Dievas iš savo gailestingumo ir gerumo kiekvieną žmogų apdovanoja talentais, dovanomis, sugebėjimais ir jų nevalia pasitelkti savanaudiškiems tikslams, vien savo naudai. Šiandien, žvelgdami į profesoriaus gyvenimą, mes drąsiai galime sakyti, kad jis sumaniai investavo gautąsias asmenines savybes Lietuvos, savo tautos labui, Dievo šlovei ir garbei. Ir viską darė nepaprastai atsakingai, pasiaukojamai, jausdamas pareigą.“


Klebonas dalijosi prisiminimais apie Vytauto Nezgados gyvenimą, jo laisvės troškimą, kūrybą. Visi, kurie jį pažinojome, prisiminsime jį kaip jautrios sielos, aukšto intelekto bei vidinės kultūros žmogų, subtilią ir drovią asmenybę. Į bazilikos istoriją amžiams bus įrašytas ir inžinieriaus, išradėjo, visuomenės veikėjo, profesoriaus, habilituoto daktaro Vytauto Nezgados vardas.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia....

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021