Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės svečias - parapijos vikaras kun. Julius Grigonis (2017-03-23)

Paskelbta: 2017-04-03

Kovo 22 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenė turėjo galimybę artimiau susipažinti su parapijos vikaru kun. Juliumi Grigoniu.

Kunigas papasakojo savo gyvenimo kelią, atvedusį jį į kunigystę. Augęs religingoje, tautiškumą, patriotizmą puoselėjančioje šeimoje, kunigas Julius jautriai, gražiai prisiminė savo vaikystę vienkiemyje, tėvelį, klausantį užsienio radijo stotis, religinių švenčių šventimo pakilią atmosferą, bendrystės jausmą.


Nuo mažens turėjęs ypatingą santykį su Dievu ir Bažnyčia, išsiskyręs iš kitų pamaldumu, savo gyvenimo kely vis sutikdavo žmonių, kurie turėjo didžiulę įtaką galutiniam vikaro apsisprendimui stoti į seminariją. Kaip vieną ryškiausių asmenybių atžymi to meto Siesikų parapijos kleboną kun. Algirdą Mocių – bekompromisį patriotą, asketą, visiškai atsidavusį tarnystei Dievui, savo tautai, savo tėvynei.

Kunigas Julius atžymi, kad jo kelias į kunigystę buvo nuoseklus, išmąstytas, per eilę metų subrandintas. Į seminariją įstojo sulaukęs 39 metų amžiaus, sėkmingai ją baigė, 12 metų užsiima tarnyste Dievui ir Bažnyčiai, yra darbštus, nuoširdus, santūrus, ramus, mėgiamas parapijiečių.


Kunigas nuoširdžiai džiaugiasi pasirinkęs tokį gyvenimo kelią, jam labai artima Žaliakalnio dvasia ir Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė.

Staselė Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021