Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Kaip gyvename gavėnioje? (2017-03-23)

Paskelbta: 2017-04-05

Artėja laukiama Kristaus Prisikėlimo šventė. O kaip mes gyvename gavėnioje? Senjorai aktyviai adoravo per Pelenų dieną, taip pat kiekvieną ketvirtadienį. Adoracijai paskyrėme ir kovo penkioliktąją.

Kovo 22-ąją senjorų popietėje apsilankė mūsų dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis. Jis atsakė į popietės dalyvių klausimus: kokia smilkymo prasmė, Pelenų dienos esmė, kaip išdrįsti ateiti išpažinties, jeigu ilgai nebuvęs bei kitus. Vikaras taip pat kalbėjo apie gavėnios esmę, kas yra svarbiausia belaukiant Šv. Velykų, kad gavėnia skirta pamąstymui, susivaldymui, atleidimui ir susitaikymui.

„Be dvasinės savitvardos, be susitaikymo nėra kelio pas Dievą,“ - akcentavo kunigas Julius. Senjorai labai dėkingi vikarui kun. Juliui, kurio patarimai, pamokymai labai šilti ir suvokiami, priverčia kiekvieną susimąstyti, suteikia ramybės ir vilties, kaip dvasiškai sustiprėjus pasitikti mūsų didžiąją šventę – Prisikėlimą.

                                                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021