Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Moksleivių gavėnios rekolekcijos parapijoje (2017-04-07)

Paskelbta: 2017-04-07


Balandžio 7 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko Gavėnios rekolekcijos, kuriose dalyvavo Kauno „Saulės“ ir Jono Jablonskio gimnazijų moksleiviai ir mokytojai. Likus savaitei iki didžiosios krikščioniškos šventės - Šv. Velykų, kartu su atgyjančia gamta, moksleiviai atėjo atnaujinti savo dvasią, peržvelgti asmeninį santykį su Dievu, pasiruošti tolimesniai savo gyvenimo kelionei, žvelgiant į šiuolaikinį pasaulį prisikeliančio Kristaus akimis.


Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, sveikindamas jaunuolius ir gimnazijų vadovus, savo homilijoje kalbėjo: „Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. Nebūkite tingūs darydami gerą, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. (Rm 12, 9 - 13).


Įsiklausykime, ką kalba mūsų popiežius, kuris primena, kad didysis įsakas, kurį mums paliko Viešpats Jėzus yra mylėti: mylėti Dievą visa širdimi, visa siela ir protu, mylėti artimą kaip save pačius. Tai yra mūsų aukščiausias, tobuliausias pašaukimas. Su juo yra susietas ir krikščioniškos vilties džiaugsmas. Kas myli, tame yra ir vilties džiaugsmas, kad pasieks, sutiks didžiąją meilę, kuri yra Viešpats. Visa tai, ką galime padaryti dėl brolių yra ne kas kita, o atsakymas į tai, ką Dievas padarė ir toliau daro dėl mūsų. Dar daugiau, tai pats Dievas, apsigyvenęs mūsų širdyje ir gyvenime, artinasi ir tarnauja tiems, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje, pradedant nuo paskutiniųjų ir labiausiai stokojančių, kuriuose Jis taip pat labiausiai atpažįstamas. Linkiu gražaus dvasinio pasiruošimo sutinkant Kristaus Prisikėlimo šventę,“ – linkėjo klebonas.


Rekolekcijų metu giedojo „Saulės“ gimnazijos choras „Akordas“, vadovaujamas gimnazijos meno vadovės Jovitos Kulakauskienės. Atnašų procesijos metu „Saulės“ gimnazijos moksleiviai aukojo maisto produktus, kuriuos surinko gimnazijoje skelbtos akcijos „Pasidalinkime Velykiniu džiaugsmu“ metu. Maisto produktai buvo skirti Caritas organizacijos globojamiems vargšų „Sriubos“ valgyklos lankytojams.


Jono Jablonskio gimnazija aukojo piniginę auką, kuria prisidėjo prie bazilikai ruošiamų apšildymo įrengimų. Pasibaigus rekolekcijoms visus lydėjo klebono palaiminimas: „Atsinaujinę dvasioje, suklususia širdimi, Didžiosios savaitės tyloje, ieškokite Dievo artumo ir pasišventimo, kad mokėtumėte blogį nugalėti gerumu, neapykantą – atleidimu, o nelaimių ištiktiesiems - būkite atviri ištiesti pagalbos ranką.“

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021