Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kunigų skyrimai Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2017-06-15)

Paskelbta: 2017-06-15

Kauno arkivyskupo L. Virbalo SJ dekretu nuo 2017 m. birželio 14 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje pradėjo darbuosis rezidento vikaro teisėmis kunigas  Virgilijus Dudonis, o kunigą Liną Šipavičių išlydėjome darbuotis sielovadai klebono pareigose į Vilkijos ir Seredžiaus parapijas

 


Dievo palaimos  ir dvasinės stiprybės Jums linki

                                                  Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021