Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai Devintinių iškilmėje (2017-06-19)

Paskelbta: 2017-06-19

Birželio 18 d, švenčiant Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai kartu su klebonu mons. V. Grigaravičiumi tradiciškai dalyvavo Devintinių iškilmėje Kauno mieste.


Ši kartą Devintinių iškilmė prasidėjo šv. Mišiomis Arkikatedroje bazilikoje, o procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu ėjo į Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią, sustodama keturiose vietose prie parengtų altorėlių.

Procesijoje dalyvavo Kunigų seminarijos klierikai, pašvęstojo gyvenimo seserys, miesto parapijų bei rektoratų bendruomenių atstovai su vėliavomis. (Išsamiau skaityti >>>)


Prie arkivyskupijos Jaunimo centro parengto altorėlio Evangelijos pagal Matą palaiminimus paskelbė mūsų parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Antrasis sustojimas buvo prie Istorinės prezidentūros. Evangeliją pagal Morkų apie antrąjį duonos padauginimą paskelbė Šv. Mikalojaus bažnyčios rektorius, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas.

Šv. Gertrūdos rektorato parengtas altorėlis tapo trečiąja Evangelijos pagal Luką paskelbimo stotele. Ją skelbė t. Kazimieras Brilius MIC.


Šalia Nacionalinio Kauno dramos teatro, palypėjęs ant sceninės pakylos, Evangeliją pagal Joną skelbė prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, o altorėlį puošė Aušros Vartų Marijos atvaizdas, sovietmečiu cenzūros uždraustas rodyti „Barboros Radvilaitės“ spektaklyje.

Nuoširdžia ir džiaugsminga padėkos Viešpačiui už Eucharistijos dovaną procesija baigėsi prie Įgulos bažnyčios laiptų padėkos himnu „Tave, Dieve, garbinam“, Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai malda ir Švč. Sakramento pagarbinimu.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021