Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Įsimintinas susitikimas su arkivyskupu metropolitu L. Virbalu SJ (2017-06-15)

Paskelbta: 2017-06-19


Birželio 14-ąją senjorai buvo labai nudžiuginti. Popietėje apsilankė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Ganytojas jau pirmaisiais žodžiais prikaustė visų dėmesį.

„Smagu, kad turite galimybę pabūti, neužsisklęsti, kiekvienas atnešate savo patirtį, - kalbėjo arkivyskupas, - birželio 14-oji mums primena žmonių likimo laužymą, daugelio lietuvių šeimų patirtą netektį ir skausmą.“ Taip. Tai nepamirštama. Visiems buvo labai įdomu išgirsti gerbiamo arkivyskupo išsakytas mintis apie arkivyskupijos reikalus, kas vyksta parapijų gyvenime. Ir gerą nuomonę , kad Kaune daug aktyvių pasauliečių.


Ganytojas, kalbėdamas apie bendruomenių ugdymą, apie tas sritis, kur Bažnyčia laukia pagalbos ir paramos, akcentavo, kad svarbiausia – krikščioniškas požiūris į kiekvieną žmogų, kiekvieno žmogaus vertės pripažinimas, nes kiekvienas yra Dievo vaikas. „ Reikia ne atstumti, bet kalbinti, siūlyti, kviesti ir padėti būti sąmoningiems“- teigė Jo Ekscelencija.

Taip pat papasakojo apie savo pašaukimą, nelengvą kelią, pasirinkus kunigystę, apie studijas seminarijoje, Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, Ispanijoje atliktą baigiamąją jėzuitų ugdymo programą, apie tarnystę Vilniaus Šv. Kazimiero ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčiose, rektoriavimą Popiežiškoje Rusų kolegijoje Romoje, taip pat vyskupystę Panevėžyje ir apie Jėzaus draugijos pasirinkimą.

Klausėme ir suvokėme Jo Ekscelencijos išmintį ir paprastumą, šilumą ir atvirą visiems, kas besikreips. Pajautėme, kad ne tik žodžiais, bet ir darbais bus Kauno arkivyskupijos šviesa, kviečianti, kantriai vedanti. Ganytojas atsakė į senjorų klausimus ir palaimino mūsų kuklių vaišių stalą.


Širdingai dėkodami už apsilankymą, patikinome, kad mes meldėmės ir melsimės už Ganytoją, prašydami Dievo palaimos, kad pakaktų dvasios stiprybės , kantrybės ir tvirtumo, vedant Kauno arkivyskupijos bendruomenę.

“Neišblės šis susitikimas“ , - dalinosi mintimis senjorai. Birželio popietė tapo labai prasminga dovana sambūrio dešimties metų bendrystės proga.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021