Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

In memoriam bangiečiams (2017-06-17)

Paskelbta: 2017-06-20


Birželio 17 d. klubo „Bangos senjorai“ rinkosi į Kristaus Prisikėlimo baziliką, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios. Susirinkti bazilikoje ir dalyvauti šv. Mišiose - klubo „Bangos senjorai“ graži tradicija tęsiasi.


Prieš dieną aplankę kapinės, uždegę žvakutę, atėjo pasimelsti už iškeliavusius anapilin.


Šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.


Po Mišių visi rinkosi į konferencijų salę, kurioje įžanginį sveikinimo žodį tarė šio klubo prezidentas A. Stupuras.

Vėliau buvo skirta eilės ir posmai iškeliavusiems ilgamečiams šios gamyklos darbuotojams Aldonai ir Vytautui Sabataičiams. Iškeliavusius pagerbė tylos minute.


Buvusių kolegų V. Ambraso, P. Sventicko prisiminimai, M. Mačiansko sukurtas vaizdo klipas, R. Šaknio fotografijos priminė visiems gražias akimirkas iš A. V. Sabataičų gyvenimo.


Kino studijos „Banga“ sukurtos kino kronikos ciklą pristatė M. Mačianskas. Apie „Banga“ galvanikų pasiekimus, bendradarbiavimą su LR MA Chemijos technologijos institutu mintimis pasidalijo A. Lukas, V. Tamašauskas.

Nuotraukos R. Šaknio

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021