Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susitikimas su aktore Doloresa Kazragyte (2007-04-27)

Paskelbta: 2007-04-24

Š.m. balandžio 27 d., 12 val. konferencijų salėje vos tilpo visi tikintieji, atskubėję susitikti su jų mylima aktore Doloresa Kazragyte. Tai ketvirtas projekto „Dialogas - žodžiai ir spalva“ renginys.

Projekto vadovas Egidijus Stancikas, pristatydamas aktorę Doloresą Kazragytę, kalbėjo, kad Doloresa pasirinko bendravimo, abipusio pasidalijimo formą, kuri tinkama bažnytinei aplinkai. Be to, paminėjo, kad  D. Kazragytė išleido novelių knygą „Lengvi vienatvės atodūsiai“. Tai jau penktoji aktorės knyga.

Susitikimą aktorė pradėjo klausimu: „Kodėl pasirinkau tokį pavadinimą – „Amžinas ilgesys?“. Apskritai, kas tai yra ilgesys? Visi žmonės kažko ilgisi, ir niekas negali apibrėžti šio jausmo... Mano draugė pasakė, kad tai yra "drugelių sparnelių virpėjimas“, - kalbėjo aktorė. „Tai Dievo ilgesys, Jo tuštuma mumyse maudžia... Mes stengiamės negalvoti apie mirtį, tačiau savotiškai ilgimės mirties, nes ji veda ten, į amžinus mūsų namus... Mes nuolat skubame, bėgame greičiau, laukiame pavasario, vasaros, atostogų.... Mes to nesakome, bet visa mūsų esybė kažkur skuba. Mus apėmęs ištisas ilgesys, troškimas,viltis. Neminėdami, neįvardindami  Dievo, mes ilgimės Jo, nes Jis – tai meilė, gerumas, laisvė“.

Po tokios jaudinančios įžangos Doloresa pradėjo skaityti Janinos Degutytės eiles. Eilės, jos manymu persunktos to nematomo ilgesio, kuris taip dažnai apima žmogų. Skambėjo: „Iš nakties keliaujam į naktį“, „Išsipildymas“, „Po kojom smiltelės blizga“. Aktorė skaitė iš lapų pasiteisindama: „Kai skaitau mintinai, atrodo, kad sureikšminu save, kai skaitau iš lapų, knygos, atrodo, kad autorius stovi šalia ir man drąsiau“.

 Aktorė D. Kazragytė kalbėjo apie R.Bacho knygą "Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“, kurioje pasakojama apie kiekviename žmoguje slypintį laisvės troškimą, apie tobulybės siekį, apie tikrojo skrydžio į aukštumas džiaugsmą.

Baigdama išsakė viltį, kad šiame sumaterialėjusiame pasaulyje bus Dievo planas ir atsiras idealistų, kurie išgelbės pasaulį, beprotiškai riedantį į nežinią...

Dailininkas Virginijus Kašinskas pristatė savo dailės darbų parodą. Šio dailininko tapytas šv. Arkangelo paveikslas puošia Įgulos bažnyčios centrinį altorių, ten pat puikuojasi su Šventos žemės relikvijomis nutapytos 15 Kristaus Kančios kryžiaus kelių stotys. Vos prieš savaitę Pažaislio vienuolyno bažnyčioje vienos koplyčios altorių papuošė dailininko nutapytas Gailestingojo Dievo paveikslas.

Visų buvo maloniai nustebinti, kai E. Stancikas pakvietė kalbėti žinomą alpinistą Vladą Vitkauską. Tai jis Everesto viršūnėje iškėlė mūsų trispalvę.

Dėkodamas aktorei Doloresai, V.Vitkauskas kalbėjo: „Nebūčiau drįsęs atsistoti čia, šalia Jūsų, jei nebūčiau išgyvenęs Džonatano Livingstono skrydžio... Džiaugiuosi, kad Jums nereikėjo kilti į Everestą, kad pajustumėt šios dienos išgyvenimus. Linkiu visiems gražių gyvenimiškų kalnelių, į kuriuos įkopę pajustumėte tikrąjį džiaugsmą“.

Po renginio žmonės apžiūrėjo eksponuojamus nuotaikingų spalvų paveikslus, individualiai bendravo su garbingais svečiais.

                                                                                                           Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021