Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malonių gausa, patirta 2017 m. birželio 25 dieną (2017-06-26)

Paskelbta: 2017-06-28

2017m. birželio 25-oji įsirašys į Lietuvos istoriją kaip ypatingas įvykis Lietuvai: mūsų šalyje pirmą kartą vyko skelbimo palaimintuoju apeigos. Tad nenuostabu, kad iš visų Lietuvos kampelių, tame tarpe ir iš mūsų parapijos tikintieji autobusais, traukiniais, lengvaisiais automobiliais skubėjo į Vilnių.

Parapijiečių piligrimams vadovavo pats klebonas, monsinjoras Vytautas Grigaravičius, kartu vyko dr. bažn. teisės ekspertas kun. Robertas Pukenis. Vos pajudėjus autobusui, klebonas visus pasveikino, palinkėjo gražios dvasinės patirties, o kad Dievas laimintų mūsų piligrimystę, pravedė Rožinio maldą. Į Vilnių atvykome pačiu laiku.

Besirinkdami patogesnes vietas dar kartą išklausėme garbingojo arkivyskupo biografiją ir po to įsijungėme į Birželines pamaldas. Joms pasibaigus, nuo katedros per aikštę iškilmingai prie įrengto altoriaus atėjo apie pusę šimto vyskupų, jų tarpe keletas kardinolų ir visus laiminantis Šventojo Tėvo Pranciškaus atstovas, Šventosios Romos Bažnyčios kardinolas Angelo Amato, kuris ir vadovavo iškilmingai Eucharistijai.

Simbolinėje presbiterijoje kartu su tūkstantine (apie 50 tūkst.) minia katedros aikštėje ir jos prieigose procesiją pasitiko apie 600 dvasiškių ne tik iš Lietuvos, bet iš įvairių pasaulio šalių. Aikštėje taip pat skambėjo ne vien lietuvių kalba. Visa tai jaudino, graudino, kartu džiugino – mes turime dar vieną galingą užtarėją Danguje! Jaudulys, ypatingas džiugesys išliko per visas apeigas.

Jaudino Kaišiadorių vysk. Jono Ivanausko skaitomas prašymas, postulatoriaus kun. Mindaugo Sabonio dar kartą skaitoma trumpa palaimintojo biografija, kardinolo Angelo Amato skaitomas apaštalinis pop. Pranciškaus laiškas, vysk. Jono padėka. Viena labiausiai jaudinančių akimirkų – iškilmingas Lietuvos karių palaimintojo relikvijų įnešimas ir paveikslo atidengimas. Skambant varpams, gaudžiant trimitams, tikintieji džiaugsmą išreiškė garsiomis ovacijomis.

Eucharistijos šventimas taip pat buvo ypatingas: atrodė, kad kartu meldžiasi visi Dangaus šventieji, kuriems Kristaus vardu vadovauja pats palaimintasis Teofilius. Labai teisingai pastebėjo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas: „Šiandien mus aplankė malonių gausa iš Dangaus.“ (išsamiai žr. >>>)

Tik grįžtant namo, kai gausūs lietaus lašai pasipylė iš dangaus, pasidžiaugėme, kokią nuostabią dieną padovanojo Dievas, leido gražiai, ramiai įvykti iškilmei. Baigiantis kelionei klebonas pravedė padėkos Dievui maldą už patirtą dvasinį džiaugsmą.

                                                                       Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021