Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Dievo Motinos medalis — vargonininkui Ramūnui Baranauskui (2017-06-25)

Paskelbta: 2017-06-28

Birželio 24 d., švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo  iškilmę, pagal tradiciją šią dieną už  uolią tarnystę yra apdovanojami  Kauno arkivyskupijos parapijų ir  rektoratų bendruomenės nariai.

Jiems po iškilmingų šv. Mišių arkikatedroje arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ įteikė arkivyskupijos garbės ženklus – Šiluvos Dievo Motinos medalius. (apie iškilmę skaityti >>>)

Šiluvos Dievo Motinos medalis buvo įteiktas ir mūsų parapijos vargonininkui Ramūnui Baranauskui už aktyvią ir uolią veiklą subūrus Kristaus Prisikėlimo bazilikos sumos chorą „IN VIVO DEI“.

Nuoširdžiai sveikiname, linkėdami Dievo palaimos ir Dangiškosios Motinos globos toliau uoliai rūpinantis choristų tobulėjimu. Tegul Jūsų giesmės skamba Tautos šventovėje ir džiugina tikinčiųjų širdis!

 


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021