Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susikaupimo valanda "Vėl dega vėlinių žvakelė" Kauno mokykloje - darželyje "Rūtelė"(2017-10-28)

Paskelbta: 2017-10-31


Artėja Visų šventųjų šventė, Vėlinės, kai mes esame pakviesti ne tik pagerbti ir atminti, bet ir melstis. Tik malda galima palaikyti tą mūsų bendrystės ryšį. Kauno mokyklos – darželio „Rūtelė“ spalio 27 d. 10 val. visi mokiniai rinkosi į salę pagerbti mirusiųjų atminimą „Vėl dega Vėlinių žvakelė“.


Renginio pradžioje su gražia pagarba ir rimtimi pagerbė tylos minute ir nuoširdžia malda iškeliavusius amžinybėn.

3b klasės mokiniai padeklamavo prasmingus eilėraščius, parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pasidalino mintimis apie artėjančių švenčių prasmę.

Matas iš arkivyskupijos Jaunimo centro pagrojo ir pagiedojo giesmelių kartu su susirinkusiais vaikais.

Tikybos mokytoja Vilma paragino visus vaikus, besilankant kapinėse uždegti mažą žvakutę ant pamiršto, apleisto kauburėlio.

Šio renginio pagrindinis tikslas - ryšys, mūsų santykis su mirusiuoju, o santykio išraiška – malda už mirusįjį, apmąstymai, padėka ir susitaikymas.

 

 Tikybos mokytoja V.Tamošauskytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021