Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dievo Motina iš Fatimos Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (2008-08-29)

Paskelbta: 2008-09-02

 

Jau tapo tradicija, baigiantis vasarai, mūsų parapiją aplanko Dievo Motina iš Fatimos, ją lydi broliai iš TFP. Kai kurie jau čia lankosi jau penktą kartą, todėl pasitinkame juos kaip senus gerus bičiulius.

Iškilminga procesija, skambant giesmei „Marija, Marija“, atnešė Motinos Marijos statulą ir pastatė ant pakylos presbiterijoje išpuoštos gėlėmis.

Tradiciškai svečiai giedojo giesmes Dievo Motinai Marijai, o mons. Vytautas Grigaravičius vadovavo Švč. M. Marijos litanijai. Iškilmingoms šv. Mišioms taip pat vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Pakiliai, nuoširdžiai giedojo Sumos choras.

Homilijoje klebonas kalbėjo apie Švč. M. Marijos apsireiškimus, kvietė dvasiškai pasirengti artėjančiam Šiluvos jubiliejui, kvietė melstis už šeimas, kad jose būtų puoselėjama meilė Dievui, rūpintis ne tik kūno sveikata, bet ir sielos stiprybe bei jos tyrumu.Dekanas atkreipė dėmesį į Marijos nuolankumą ir gailestingumą. Kvietė visus, ypač tėvus, mokytis iš jos šių dorybių ir perteikti savo atžaloms.                                   

Baigiantis šv. Mišioms klebonas pakvietė visus atėjusius vaikučius prie presbiterijos. Ant kiekvieno galvos dėjo rankas ir kryžiaus ženklu laimino. Džiugu, kad kasmet vis daugiau vaikų išdrįsta priimti palaiminimą. Kiek pamenu pirmą kartą atėjo tik tėvų vedini arba nešini ant rankų vaikai. Ši kartą tarp mažutėlių eilės laukė paaugliai, jau ne vieną klasę baigę moksleiviai.
                                                                                             Birutė Vasylienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021