Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Reformacijos jubiliejus (2017-11-08)

Paskelbta: 2017-11-16


Prieš 500 metų, 1517 m. spalio 31 d., Martynas Liuteris prikalė savo tezes ant Vitenbergo (Vokietijoje) Visų Šventųjų bažnyčios durų. Ši data yra laikoma reformacijos pradžia.

Tad neatsitiktinai į pagyvenusių žmonių sambūrio popietę pasikvietėme Evangelikų reformatų bažnyčios kunigą Joną Žiauką. Prelegentas, remdamasis Šventuoju Raštu, kalbėjo apie Dievo misiją žmonėse, kokius pokyčius mums neša Jėzus. “Nėra bažnyčių sienų, kad mes nematytume Dievo,- sakė kunigas Jonas,- mes visi Dievo vaikai ir turime pasitikėti Kristumi, turime žinoti, koks Jis stiprus“.


Taip pat trumpai priminė 16 amžiaus įvykius, kas paskatino pokyčius, atsinaujinimą, kokie buvo reformacijos siekiai. Senjorai prelegentui pateikė nemažai klausimų, sakykim, kokie skirtumai tarp liuteronų ir evangelikų reformatų, kokie sakramentai, kaip vyksta Mišios.

Mes širdingai dėkojome kunigui Jonui Žiaukai už įdomų pasakojimą ir nuoširdų pabendravimą per visą popietę.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021