Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pastoracinės tarybos posėdyje - kaip pasitiksime ir švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį? (2017-11-17)

Paskelbta: 2017-11-17

Lapkričio 16 d. po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose vyko Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinės tarybos posėdis.

Posėdis buvo pradėtas malda. Posėdžio sekretorė J. Varanauskienė priminė praėjusio posėdžio nutarimus.


Vėliau parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius supažindino su Kauno arkivyskupo metropolito L. Virbalo SJ patvirtintu Pastoracinės tarybos dekretu ir  pakvietė išsirinkti tarybos pirmininko pavaduotoją, valdybos narius, Ekonominę tarybą, sekretorių.

Pastoracinės tarybos nariai gruodžio 3 d., pradedant naujus liturginius metus, po 11.00 val. šv. Mišių bendruomenės akivaizdoje priims priesaiką.

Tarybos pirmininko pavaduotojas Gintautas Paulauskas pasidžiaugė, kad choristai  gyvens šiltai, patalpoje prie vargonų jau yra įrengti keturi  infraraudonųjų spindulių šildytuvai, kurie po šv. Mišių buvo išmėginti. Belieka laukti darbų tęsinio pačioje bazilikoje.


Posėdžio metu svarstyta kaip švęsti Lietuvos šimtmečio jubiliejų parapijoje ir aptarti einamieji reikalai.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021