Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Sakramento adoruotojų susikaupimas prieš Šv. Kalėdas (2017-12-22)

Paskelbta: 2017-12-27

Š. m., gruodžio 22 d., 15 val. M.V.J. Kristaus mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje parapijos aduorotojai rinkosi šventiškai nusitekę iškilmingai maldai prie Švč. Sakramento.

Po trumpos adoracijos parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius vadovavo Šv. Mišioms. Mišių pradžioje pasidžiaugė nemažu susirinkusiųjų būriu, padėkojo už maldą, ištikimybę, uolų tarnavimą Dievui ir Bažnyčiai. „Jūsų maldos garbinant mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Švč. Sakramente, prašant Dievo malonių parapijos bendruomenei ir ne tik, tikrai išklausomos. Viešpats nėra abejingas nei vienai nuoširdžiai ir nuolankiai maldai“,-įžangoje kalbėjo klebonas.

Homilijoje jis kalbėjo apie Šv. Mišių prasmę, kodėl tikintysis turi dalyvauti jose. Visų pirma Mišios yra šventė: suteikia sielai džiaugsmo, pakylėjimo iš kasdienybės dulkių, suteikia giesmę ir bendrystę, padovanodamos mums amžinybės dalelę. Antra, Bažnyčia nėra sudaryta tik iš vieno ar dviejų narių. Joje kaip viena šeima gyvena ištisos tautos ir rasės. Todėl dalyvaudami Mišiose, mes jungiamės su viso pasaulio krikščionimis. Mišios neturėtų būti privaloma pareiga, tai savaime suprantamas dalykas, jog mes turime dalyvauti. Nes jose mes pasisemiame jėgų ir palaimos ateinančiai savaitei, padėkojame už prabėgusią. Susitinkame su savo geriausiu draugu – Jėzumi. Deja, Bažnyčiai teko įvesti privalomumo statusą, nes krikščionys pasidarė pernelyg aptingę savo dvasiniame gyvenime.

Po Šv. Mišių klebonas pakvietė visus prie Kūčių valgiais paruošto stalo. Klebonas, palaiminęs valgius, visiems padalino kalėdaičius ir pakvietė juos laužant kažką palinkėti vienas kitam. Apie valandą tęsėsi draugiškas, linksmas bendravimas, kartu dalijantis receptais (kiekviena turėjo pagaminti kažką savo). Skirstėmės pakylėti, linkėdami vienas kitam džiugių Šv. Kalėdų.

B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021