Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Praktinis seminaras apie prekybą žmonėmis (2018-01-09)

Paskelbta: 2018-01-10


Sausio 9 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko šv. Mortos iniciatyvinės grupės organizuotas praktinis seminaras „Prekyba žmonėmis vyksta; matyk, atpažink, reaguok padėk“.

Šis seminaras buvo skirtas Kauno arkivyskupijos bendradarbiams, mokytojams, socialiniams darbuotojams,  savanoriams, Carito darbuotojams ir visiems geros valios žmonėms.


Seminarą pradėjęs Kauno I dekanato dekanas, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius cituodamas popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Prekyba žmonėmis yra atvira šiuolaikinės visuomenės žaizda, rykštė ant Kristaus kūno. Ši moderni vergovės forma yra šiurkšti ir skausminga. Prekyba žmonėmis yra baisus, tiesioginis nusikaltimas žmonijai, “- kalbėjo, jog šiandien pasaulyje viena skausmingiausių dabartinio meto atvirų žaizdų – prekybą žmonėmis, apie šią nusikalstamą veiką mažai žinoma ir, siekiant išvengti nusikaltimų, reikia nebūti abejingiems, kuo daugiau informuoti aplinkinius žmones, skatinti jų kritinį mąstymą. Pakliūti į šias pinkles gali ir tau artimas žmogus: sesė, brolis, kaimynas.


Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas CO kalbėjo apie šv. Mortos iniciatyvą, pabrėžė, jog gvildenama problema yra ir Bažnyčios problema, todėl labai svarbu žmonėms perduoti žinią. Kapelionas supažindino su Šv. Mortos grupės ištakomis (viena iš Anglijos parapijų). Šiandien ši grupė paplitusi daugelyje šalių.

Seminare dalyvavo policijos, prokuratūros atstovai, pranešimus skaitė Panevėžio apygardos vyr. prokurorė Nida Grunskienė, Lietuvos Carito atstovė Deimantė Bukeikaitė, Vaida Matusevičiūtė, Kauno skyriaus socialinė darbuotoja, VšI „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo cento KOPŽĮ“ atstovė ir kt.


Seminaras baigėsi šv. Mišiomis bazilikoje. Šv. Mišioms vadovavo mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis.

Klebonas homilijoje kvietė melstis,  nes malda padeda sugrįžti į doros kelią „Jėzus niekada nepasmerkė žmogaus, Jis smerkė tik nuodėmę ir stengėsi iš jos išvaduoti žmogų. Šito moko ir mus. Jis ragina: „mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.“(Mt 5, 44 - 45). Istorija byloja, kaip ištverminga, nuoširdi užtariamoji malda ne vienam padeda sugrįžti į doros kelią. Reikia pasitikėti Dievu, Jo meile, ją liudyti ir šia meile gyventi. Gyvenkime su šia žinia, skleiskime ją visais įmanomais būdais ir tikėkime, kad mūsų tikėjimas, mūsų maldos prisidės prie gėrio kūrimo, padės blogį nugalėti gerumu.“ (Skaityti homiliją >>>).

Sausio 3 d. Marijos radijo "Aktualijų" laidoje buvo kalbama šia tema. Laidoje svečiavosi ir apie prekybos žmonėmis reiškinį, Šv. Mortos iniciatyvą kalbėjo Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, Kauno apskrities policijos kapeliono asistentė sesuo Fausta Rasa Palaimaitė bei Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas. Laidą vedė Deimantė Bukeikaitė.

Laidos įrašo galite klausytis čia.

Už nuotraukas dėkojame Zitai  Verbickienei.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021