Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietė skirta Lietuvos šimtmečiui (2018-02-07)

Paskelbta: 2018-02-14

Vasario 7-ąją senjorų popietėje  prisiminėme tautos nueitą kelią per šimtmečius, okupacijas, trėmimus, paniekinimus, kaip buvo atkurta mūsų valstybė, kaip iškovota Nepriklausomybė. Niekada nepamiršime tautos šviesulių, žuvusių už Lietuvos laisvę. Tai ne dešimtys, tai šimtai ir tūkstančiai, kad mes šiandien turime didžią tautos šventę, galime džiaugtis ir švęsti.

Lietuva – tai mūs brangi Tėvynė, skamba čia seniausioji kalba, skamba dainos tarsi giesmės, jas visas lietuvis saugo širdyje...Lietuva – karalius Mindaugas ir Vytautas Didysis, Gediminas, Vilnius, Kernavė, Trakai... Lietuva – keliai ir keleliai, kuriais nešė lietuvišką žodį knygnešiai.. .Lietuva – tai Mažvydas, Valančius, Daukantas, Maironis , Liudvikas Rėza... Lietuva – rūpintojėliai parimę prie kelio, Kudirkos Varpas, Basanavičiaus Aušra...  Lietuva – Strazdelio Pulkime ant kelių...ir dėkokim Dievui, kad šiandieną ji laisva...

Popietėje koncertavo Vladas Daknys, Laimutė Poderienė, Vladas Daugintis. Skambėjo pačios gražiausios dainos, kuriose viso mintys apie Lietuvą.


Senjorai iš širdies pritarė. „ Džiaukimės, kad sulaukėme šios sukakties ir dėkokime Dievui, - sakė mūsų dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis, ir didžiuokimės, kad yra ir mūsų darbų Tėvynės kraityje.“ Jis palaimino mūsų šventišką kuklių vaišių stalą. Dainos, šypsenos, eilės... Kaip buvo miela pasidalinti mintimis ir pasidžiaugti, kad mes gyvename laisvoje Lietuvoje...


Popietėje apsilankęs klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino senjorus su tautos švente, linkėdamas prasmingai švęsti Lietuvos šimtmetį.

                                                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021