Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Ateina šv. Velykų šviesa (2018-03-14)

Paskelbta: 2018-03-23


Praėjo jau ketvirtas Gavėnios sekmadienis – Džiaugsmo sekmadienis. Tad neatsitiktinai kovo 14-ąją pagyvenusių žmonių sambūrio popietė buvo skirta Gavėniai. Ką reiškia šis laikas?

Apie tai mums kalbėjo dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis. Jis paskaitė ištraukas iš Kunigų knygos ir Senojo Testamento paaiškindamas, koks tai laikas Gavėnia, ką reikia kiekvienam tikinčiajam daryti, belaukiant Prisikėlimo šventės.“Gavėnia ne prievartos ar kančios metas, -sakė kunigas,- tai malonės metas, kuomet širdimi reikia išgirsti Dievo kvietimą gyvenimui, iš gilumos pajausti Gavėnią, kad šnekėjimas neliktų tik šnekėjimu. Labai aiškiai mums Evangelija primena apie Jėzaus kančią, bet ateina Velykų šviesa, ar girdime Dievo žodį, ar jaučiame, kad alkstam Dievo?“


Šios ir kitos mums vikaro kun. Juliaus išsakytos mintys pavedėjo Gavėnios taku , kad apie daug ką kiekvienas turime pamąstyti, kaip gyvename , kaip elgiamės, ko siekiame, ar jaučiame Velykų šviesos impulsą? Juk žmogus ne vien tik duona gyvas. Labai apsidžiaugėme, kad mūsų kvietimu popietėje apsilankė Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacijos sesė Donata.Kartu su Donata mes iš širdies pagiedojome keletą giesmių, išreikšdami savo dėkingumą Mergelei Marijai, džiaugdamiesi Dievo artumu. Regis, Velykų šviesos blyksniai palietė mus.

Dėkojome vikarui kun. Juliui ir sesei Donatai, kad padėjo senjorams pajausti: artėja Velykų šviesa, kiekvienas gali pajausti jos šilumą, gėrį ir didybę, tereikia tik atsiverti ir širdimi priimti visa, ką mums Dievas dovanoja.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021