Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Šeimų bendruomenės rekolekcijos (2018-03-23)

Paskelbta: 2018-03-28

 

Taip jau atsitiko, kad senai gautam pakvietimui iš vysk. Kęstučio Kėvalo (tapus Žemaitijos vyskupu) apsilankyti Telšiuose, atsirado galimybė apsilankyti būtent gavėnios laikotarpiu ir viešnagę panaudoti dvasiniam atgimimui - rekolekcijoms. Mons. Vytautui Grigaravičiui palaiminus (rekolekcijose dalyvavo ir pats monsinjoras Vytautas) beveik visa bendruomenė apsilankėme Telšių vyskupijoje.

Be privačių pasikalbėjimų, ekskursijos į atnaujintą modernų Telšių miesto muziejų, vyskupo Kęstučio pirmoje dalyje gilinomės į kryžiaus, kančios prasmę. Keletas išsakytų minčių: kryžiaus kalbinimas stipresnis už jėgą ir prievartą, kryžius - triumfas prieš mirtį, išstovėta kančia ir kryžius - laimėjimas prieš beprasmybę, kryžius nuorodą į prisikėlimą, jeigu bėgi nuo kančios, rizikuoji susirgti neuroze.

Antra dalis buvo paskirta apmąstymams apie maldą: Malda yra žmogaus pašaukimas, tik "stokoje" dažniausiai žmogus atsibunda ir meldžiasi, malda - vilties lavinimo vieta, maldos šaltinis - Šv. Raštas. Maldos: žodinė (Š v.Raštas ir kt.), meditacinė (apmąstymai), kontempliacinė (tyli, nebyli meilė). Maldos metu žmogus nuramina savyje vidinį triukšmą.

Dėkojame vysk. K. Kėvalui už svetingą priėmimą, prasmingus pokalbius, o mons. Vytautui už mūsų palydėjimą ir šeimų bendruomenės palaikymą.


                                                                 Koordinatorė Staselė Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021