Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos „Kauno „Saulės“ ir Jono Jablonskio gimnazijų moksleiviams (2018-03-28)

Paskelbta: 2018-03-29


Kovo 28 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko Gavėnios rekolekcijos, kuriose dalyvavo Kauno „Saulės“ ir Jono Jablonskio gimnazijų moksleiviai ir mokytojai. Likus kelioms dienoms iki didžiosios krikščioniškos šventės - Šv. Velykų, kartu su atgyjančia gamta, moksleiviai atėjo atnaujinti savo dvasią, peržvelgti asmeninį santykį su Dievu, pasiruošti tolimesniai savo gyvenimo kelionei, žvelgiant į šiuolaikinį pasaulį prisikeliančio Kristaus akimis.


Susirinkusius moksleivius pasveikino parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir palinkėjo gražaus susikaupimo bei gilesnės savo dvasinio gyvenimo peržvalgos.

Šiose dvasinėse rekolekcijose moksleiviai klausėsi VDU teologijos fakulteto dekano dr. Beno Ulevičiaus homilijos metu išsakytų minčių: „Jėzaus pavyzdžiu būkime kantrūs ir atleidžiantys, nepasmerkime iš karto tų, kurių sielos sužeistos, kurie neturi vilties išbristi iš tamsybių karalystės. Savo meile padėkime jiems gydyti žaizdas, parodykime jiems kelią į šviesą. Kuo daugiau priimame Jėzaus atleidimą, tuo labiau širdies gelmėje neišvengiamai aiškėja - turime keisti savo gyvenimo būdą. Neįmanoma atstatyti gyvenimo, jei jis paremtas abejingumu, kerštu, įtarumu, smurtu“.

Jungdamiesi į šv. Mišių liturgiją moksleiviai skaitė skaitinius, išsakė savo prašymus visuotinėje bendruomeninėje maldoje, kurią skaitė J. Jablonskio gimnazijos tikybos mokytojas Gabrielius Velička, jungėsi bendrose giesmėse, kurias giedojo „Saulės“ gimnazijos choras „Akordas“, vadovaujamas gimnazijos meno vadovės Jovitos Kulakauskienės.

Atnašų procesijos metu „Saulės“ ir J. Jablonskio gimnazijų moksleiviai aukojo maisto produktus, kuriuos surinko gimnazijoje skelbtos akcijos „Pasidalinkime Velykiniu džiaugsmu“ metu.Maisto produktai buvo skirti Caritas organizacijos globojamiems vargšų „Sriubos“ valgyklos lankytojams.


Baigiantis rekolekcijoms, prieš suteikdamas bažnytinį palaiminimą, parapijos klebonas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo: “ Dievas, apsigyvenęs mūsų širdyje ir gyvenime, artinasi ir tarnauja tiems, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje, pradedant nuo paskutiniųjų ir labiausiai stokojančių, kuriuose Jis taip pat labiausiai atpažįstamas. Linkiu gražaus dvasinio pasiruošimo sutinkant Kristaus Prisikėlimo šventę“.
                                               Kauno "Saulės" gimnazijos tikybos mokytoja N.Kulėšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021