Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Senjorų Velykos (2018-04-04)

Paskelbta: 2018-04-16


Balandžio 4-osios senjorų popietė buvo labai prasminga. Šventėme Velykas - Kristaus Prisikėlimo šventę, kurios viltingai laukėme. Popietėje dalyvavęs sambūrio dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis pasveikino senjorus, linkėdamas neprarasti vilties ir džiaugsmo, kad gyvenimas turi daug šviesos ir visada ateis metas, kai pasibaigs bėdos, kančios.

„Nepamirškime Didžiojo penktadienio,- akcentavo kun. Julius, - kas sekė po jo, koks stebuklas mus aplankė“. Jis palaimino mūsų kuklų velykinių vaišių stalą. Išrinkome gražiausio ir stipriausiojo margučio autorius, juos apdovanojome.


Popietėje savo išgyvenimais ir lūkesčiais pasidalino Lili Čepauskienė, Marijona Tupikienė, Dalia Misiulevičienė bei kiti. Popietėje buvo daug šypsenų, džiaugsmo , jautėmės pakylėti sulaukę Didžiojo stebuklo.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021