Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

B. Brazdžionio gimimo metinių paminėjimas

Paskelbta: 2007-03-15

Vasario 4 d. iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas Juozas Preikšas, parapijos kunigai, buvo minima Kauno miesto garbės piliečio, poeto Bernardo Brazdžionio100-osios gimimo metinės. Šv. Mišių metu giedojo solistai Rita Preikšaitė ir Mindaugas Jankauskas, jiems vargonais akomponavo Dalia Jatautaitė.

Homilijoje dekanas klebonas kun. Vytautas Grigaravičius kalbėjo: “Šiandien mes minim žymaus dainiaus, laisvės ir nepriklausomybės šauklio Bernardo Brazdžionio 100-ąsias gimimo metines.

Ir koks sutapimas! Šv. Raštas kviečia mus pamąstyti apie žmogaus pašaukimą, apie Dievo valią ir Jo planą žmogaus gyvenimui.

Poetas B.Brazdžionis įprasmino lietuvišką žodį posmuose, kuriais kvietė mylėti mūsų Sutvėrėją, Kristų – Atpirkėją, Šventąją Dvasią – Įkvėpėją ir mylimą Tėvynę, jos žmones, praeitį ir dabartį, kovot už ateitį. Nežinia, kokia dvasia alsuotų jo eilės, jei ne karas, ne sovietų okupacija, tačiau viena aišku, jose visada atsirastų vietos Viešpaties garbinimui ir šlovinimui. Viešpats apdovanojo jį talentu valdyti žodį ir poetas uoliai vykdė Dievo planą skirtą jam.“
Klebonas kvietė melstis už visiems mums brangų poetą, prašydami Dievo malonės, kad ir mes įkvėpti šios dienos šv. Rašto, kaip Bernardas Brazdžionis, būtume naudingais šios žemės tarnais, nešvaistytume veltui gautas iš Dievo dovanas.

Po šv. Mišių vyko iškilmingas paminėjimas, kurį pradėjo Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas ir dirigentas Vytautas Lukošius), skambėjo Juozo Naujalio „Svajonė“, J. S. Bacho ir W. A. Mocarto kūriniai.

Apie B. Brazdžionio gyvenimą ir kūrybą mintimis pasidalijo Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, poetas Petras Palionis.

Poeto eilėraščius „Pavasario kvietimas“, Tavo siela“, „Malda girioj“, „Mes mirsime kartu“, „Likimo laivas“ „Per pasaulį keliauja žmogus“ ir daugelį kitų skaitė aktoriai Rūta Staliliūnaitė, Regina Varnaitė, Olita Dautartaitė, Doloresa Kazragytė, Antanas Žekas, Liubomiras Laucevičius, Egidijus Stancikas, Petras Venclovas ir kt. Tautos šventovė dar nebuvo regėjusi tiek aktorių, kurių skambūs balsai iki jaudulio virpino širdis.

"Tos 45 minutės prabėgo kaip viena akimirka, net nespėjome įsijausti... Kaip gaila, kad tęsėsi taip trumpai...Nuoširdžiai padėkokite scenarijaus autoriui ir režisieriui aktoriui Egidijui Stancikui už tokią šventę"... - tai atsiliepimai žmonių, kurie atėjo pasiklausyti ir pagerbti mūsų brangų poetą B. Brazdžionį.

A.Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021