Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės svečias kun. Artūras Kazlauskas (2018-04-23)

Paskelbta: 2018-04-27

Kaip pasiruošti ir ko tikėtis iš popiežiaus vizito Lietuvoje? Mintimis  dalijosi Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenės svečias kun. Artūras  Kazlauskas.
Pirmoje susitikimo dalyje kun. A. Kazlauskas pasakojo Šventojo Sosto atsiradimo istoriją. Įdomu buvo išgirsti, kad krikščionybė pasiekė Romą per pasauliečius, keliaujančius žmones, pirklius. Popiežius yra ir Romos vyskupas, tačiau Vatikane jis reziduoja tik nuo 19 a. antros pusės (prieš tai buvo Laterane), kai iš jo buvo atimtos teisės į Romos žemes, pasiskelbė Vatikano tremtiniu ir įsikūrė netoli šv. Petro bazilikos. Kunigas užsiminė apie popiežiaus pareigų dualumą: jis ir presbiteris – Vatikano ir Bažnyčios vadovas, monarchas, ir diakonas – tarnas Dievui ir bendruomenei.
Popiežius Pranciškus savo kadencijoje pabrėžia tarnystės dalį, atsisakydamas privilegijų ir sprendimus priimdamas pasitelkiant į pagalbą 9 kardinolų tarybą.
Šiai neeilinei asmenybei buvo skirta antra pokalbio dalis, kurio su smalsumu laukėme. Įsimintina buvo kun. A. Kazlausko mintis pasiteiravus apie popiežiaus sveikatą, jog senatvė yra dovana. Šventasis Tėvas ragina ir kitus amžininkus kardinolus būti išmintingu pavyzdžiu jaunimui.
Kunigas A. Kazlauskas ragino melstis už popiežių ir už kelionės sėkmę, tai būtų pagrindiniai parengiamieji darbai tikintiesiems. Dar daug klausimų kelia laukiamas popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą, diskutuojama jo reikšmė ir turinys. Kaip buvo paskelbta ir pranešime spaudai, Jorge Mario Bergoglio niekada nevyksta švęsti ir nebus vaza ant šimtmečio stalo (laisvai cituoju iš atminties).
Kun. Artūras Kazlauskas patvirtino, jog vizitas nėra šventinis ir nesusijęs su Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimu. Pašnekovas nurodė pagrindinį vizito tikslą – suteikti vilties. Kelionės Lietuvoje šūkis – Jėzus Kristus – mūsų viltis. Žinome, jog popiežius jautrus skurdui, daug dėmesio skiria visuomenės periferijoms: kaliniams, neįgaliesiems. Prieš tai buvusios kelionės į Bangladešą, Čilę, Peru tai patvirtina...
Ar eilinį kartą nepaverkšlenome, kviesdami garbaus amžiaus Šventąjį Tėvą atvykti gelbėti mus iš skurdo ir nevilties? Juk dauguma lietuvių dabar išgali nuskristi savaitgaliui į Romą ir patys pamojuoti popiežiaus audiencijoje. Palikus ambicijas vadintis pasiturinčiais, laisvais ir tikinčiais išsikelkime klausimus: ar pasikliaujame Dievu guldami ant operacijos stalo? Ne, sprendžiam, kiek chirurgui įdėti į kišenę. Ar mums pakanka tikėjimo gimdyti vaikus, juk Dievas nesumokės už jų universitetinį išsilavinimą? Ar gebame maitintis viltimi, jei Norvegijoj pasiūlo trigubai didesnį atlyginimą? Esame tokie baisiai susirūpinę ir susireikšminę, kad net minties neleidžiame, jog Ganytojas veda savo bandą, kur žaliuoja vešli žolė ir teka skaidrūs šaltiniai.

Ieva Kuodienė bendruomenės narė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021