Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narių neeilinis susirinkimas (2018-04-28)

Paskelbta: 2018-04-30


Šis susirinkimas, vykęs neįprastu laiku, buvo džiugus tuo, kad jame apsilankė parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, pasveikinęs gausiai susirinkusias draugijos nares.

Po maldos draugijos dvasinis vadovas vikaras kun. V. Dudonis pristatė šio susirinkimo darbotvarkę ir pagrindinę temą - Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą.

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą, teigiančią, kad Mergelė Marija Dievo malonės veikimu nuo pat pradėjimo buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, popiežiaus Pijaus IX paskelbė tik 1854 m. gruodžio 8 d. (nuo to laiko katalikų bažnyčia švenčia Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę).

Kun. Virgilijus apžvelgė šios sunkiai suprantamos ir prieštaringai vertinamos dogmos teologinį ir liaudiško pamaldumo vertinimą ir atsakė į kilusius klausimus. Kaip įprasta, dvasios vadovas “paskyrė” ir mėnesio užduotį – melstis už skaistumo dorybę.

Prie arbatos buvo aptarti tolesni draugijos veiklos klausimai ir planuojamos kelionės.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė Ada Azarevičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021