Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švenčiant Kauno m. gimtadienį - Sakralinės poezijos valanda bazilikoje (2018-05-22)

Paskelbta: 2018-05-23

 

Gražiausią pavasario mėnesį, gegužę, Kauno miestas švenčia gimtadienį. Šia proga mieste netrūko įvairių renginių. Į renginių pynę įsijungė ir tarptautinis Poezijos pavasaris 2018, kuris rengiamas nuo 1965 m., organizuojamas Lietuvos rašytojų sąjungos ir Rašytojų klubo.

Jame savo kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja kritikai, literatūrologai, vertėjai, aktoriai, muzikai, fotografai, dailininkai.


Per visą Lietuvą pasklido poezijos skaitymai, Poezijos pavasario laureatų vakarai, autoriniai iškiliausių poetų vakarai, jaunųjų poetų skaitymai ir dainuojamosios poezijos vakarai, poezijos spektakliai.

Gegužės 20 d.  poezijos ir meno mylėtojai Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje taip pat galėjo pasiklausyti sakralinės poezijos. Popietėje dalyvavo aktorius Petras Venclovas, prel. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kun. Robertas Grigas, poetai Aldona Elena Puišytė, Lina Navickaitė, Eglė Perednytė, Aldona Ruseckaitė, Dovilė Zelčiūtė ir Vladas Vaitkevičius.

Jų kūryboje skambėjo eilės apie meilę Aukščiausiajam, Sekmines,  dangų, Dievybę, Amžinybę.

Renginio dalyviai dėkingi organizatoriams prisidėjusiems rengiant šią poezijos valandėlę.

                                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021