Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paskutinis skambutis abiturientams palydėtas Šv. Mišiomis bazilikoje (2018-05-24)

Paskelbta: 2018-05-24


Gegužės 24 d. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurios buvo skirtos Kauno „Saulės“ gimnazijos ir Kauno Jono Jablonskio gimnazijos abiturientams paskutiniojo skambučio proga. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Prie bažnyčios durų mokytojus ir abiturientus pasitiko jaunesnieji gimnazijos mokiniai – devintokai bei dešimtokai, kurie įteikė simbolines žvakutes.

Ypatinga akimirka – susitikimas su Viešpačiu patikint jam savo viltis ir svajones per uždegtas žvakių liepsneles, kurias kiekvienas jaunuolis padėjo prie Viešpaties altoriaus. Mokytojai, uždegantys žvakeles, buvo kviečiami melstis už savo mokinius.


Šv. Mišių metu giedojo „Saulės“ gimnazijos mokinių choras „Akordas“, vadovaujamas gimnazijos meno vadovės Jovitos Kulakauskienės. Daugelis abiturientų šiose šv. Mišiose giedojo paskutinį kartą kartu su savo bendraamžiais. Jie palieka gimaziją ir tai buvo jų atsisveikinimo giesmės.

Jungdamiesi į šv. Mišių liturgija abiturientai skaitė skaitinius, savo prašymus Dievui išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje.

Homilijoje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo: „Šv. Mišios jūsų „Paskutiniojo skambučio“ proga jau tapo gražia tradicija. Su kokiomis viltimis atėjote čia ir kokia intencija, tikiuosi, jūs išsakėte uždegdami žvakutę. Prašykite Dievo palaimos, kad sėkmingai išlaikytumėte egzaminus, nes nuo to priklausys jūsų ateitis.


Šiandien abiturientų veiduose džiaugsmas ir šypsenos, o rytojus dar pilnas nerimo, nes dar laukia pats svarbiausias išbandymas – egzaminai. Tai ko išmokote gimnazijoje - nėra vien tik žinios, kurias turėdami sieksite aukštumų. Įsiklausykite į popiežiaus Pranciškaus nešamą žinią pasauliui, kad tikrais žmonėmis esame tik tuomet, kai išmokstame su nuolankumu patarnauti kitiems, pastebėti kito žmogaus sunkumus, o kartais ir puikybę. Su nuolankumu priimti pasaulį tokį, kokį sudėlioja pats žmogus nepajėgdamas įsiklausyti į Dievo duotą žinią. Mūsų pareiga būti tuo pagalbininku ir padėti pakilti kiekvienam suklupusiam. (visą homiliją skaityti >>>)


Baigdamas noriu palinkėti, kad vienas iš gyvenimo tikslų jums būtų – pažinti Dievą. Ne tik žinoti, kad Dievas yra, bet pažinti Jį, jausti Jo artumą, nes tik su Jo pagalba sugebėsite įveikti visas kliūtis, išlaikyti egzaminus, įsiklausyti į širdies balsą ir pasirinkti tinkamą gyvenimo kryptį“, - linkėjo klebonas.


„Saulės“ gimnazijos mokinių tėveliai, atsidėkodami parapijos klebonui, Bažnyčiai už abiturientų dvasingumo ugdymą, jų nuolatinį palaikymą maldoje, dvasines rekolekcijas, bendradarbiavimą socialinėje veikloje, dovanojo gėles, kurias atnašų procesijoje aukojo gimnazijos moksleiviai. J. Jablonskio gimnazija dovanojo rankų darbo žvakes, kurios buvo skirtos bazilikos papuošimui. Šv. Mišių pabaigoje klebonas palaimino gimnazijų abiturientus, mokytojus, vadovus, primindamas, kad Dievas yra visų mūsų gyvenimo tikslas ir palinkėjo, kad atverdami naująjį savo gyvenimo langą gimnazistai visada pasitikėtų Šventosios Dvasios galia, jos teikiamomis dovanomis, kurios įgalins jaunimą brandinti savo tikėjimą.

Vėliau, „Saulės“ gimnazijos abiturientams, klasėse buvo vedama paskutinė pamoka, kurią vedė klasių auklėtojos. Pasibaigus pamokai gimnazijos aktų salėje vyko „Paskutiniojo skambučio“ iškilmė.

Šventėje dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, moksleivių tėveliai, mokytojai, svečiai. Išsakyti sveikinimai, geriausiems moksleiviams įteikti padėkos raštai, padovanoti simboliniai skambučiai, vienuoliktokams perduotas simbolinis raktas, mokytojams gražiausios gėlės – visa tai, tai gražus abiturientų palydėjimas prie egzaminų slenksčio.

                                                                   „Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021