Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Marijos diena Šiluvoje (2018-05-13)

Paskelbta: 2018-05-25

 

Gegužės 13-osios ankstyvą Šeštinių rytą kartu su klebonu į Šiluvą švęsti Marijos dienos išvyko Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimų būrys – parapijos choro giesmininkai, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai bei kiti uolūs maldininkai. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

10 val. šv. Mišias aukojo Kauno I dekanato dekanas, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Per homiliją jis akcentavo, jog Kristaus Žengimo į Dangų įvykis yra svarbus Velykų slėpinio tobulo įgyvendinimo etapas: iškentęs kančią, perėjęs mirtį ir pašlovintas per kūno prisikėlimą Viešpats išaukštintas atsisėda Dievo Tėvo dešinėje.


Vidurdienį prieš šv. Mišias kartu su seminaristais meldėmės Rožinio malda. Eucharistijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Jo Ekscelencijos Šeštinių homilija uždegė ir pripildė džiugesio mūsų širdis: Jėzus, atverdamas Tėvo namų duris, suteikia viltį, kad dangaus Tėvo namai bus ir mūsų namai.

Šventinę nuotaiką papildė ir dvasiškai pakylėjo Kristaus Prisikėlimo parapijos choras "In Vivo Dei", kuriam dirigavo Ramūnas Baranauskas.

Po šv. Mišių buvo pristatyta nauja Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos pirmininkė – sesuo Pranciška FDCJ. Jai palinkėta Dievo malonės ir Švč. M. Marijos užtarimo.

Tikimės, kad ši Marijos diena Šiluvoje gausiems piligrimams iš Kauno I dekanato parapijų suteikė vilties, kad jų maldos, užtariant Švč. M. Marijai, suteiks bei brandins tikėjimo malonę visiems Lietuvos žmonėms.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021