Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmąją Komuniją priėmusių vaikų įrašymas į Rožinio draugiją (2018-05-27)

Paskelbta: 2018-05-29

 

Sekmadienio vakarinės šv. Mišios. Į jas susirinko vaikai, kurie praėjusį sekmadienį priėmė Pirmąją Šv. Komuniją. Su jais ir tėvai.

Tai gražios ir prasmingos šventės tęsinys, kai atveriamas kelias į Švč. Mergelės Marijos rožinio ir Škaplieriaus draugiją.


Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius homilijoje akcentavo, kad visuomet reikia įsiklausyti apie ką mums kalba Evangelija, ką reikia padaryti norint būti krikščioniu, kas gali padėti kovoti su silpnybėmis. “Kiekvienam krikščioniui reikalinga sisteminga malda, tik meldžiantis tapsime stiprūs dvasioje, bus lengviau atsispirti blogiui, kovoti su klaidomis, - akcentavo klebonas, - prašykime, kad Švč. Mergelė Marija mus globotų dabar ir visada“.


Kiekvienam vaikui klebonas padovanojo po rožinį, kuriuos vėliau pašventino karu su škaplieriais.

Škaplierius, rožinis, atmintinė – tai brangūs simboliai, kurie vaikams kasdien primins, ką reikia padaryti, ko nepamiršti, norint būti kataliku.


Linkime, kad jauniesiems Marijos mylėtojams Rožinis būtų ne gražus papuošalas, o maldos įrankis, nes, anot Šv. Jono Pauliaus II, kalbėti Rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą.

                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021