Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Džiugi žinia – Kristaus Prisikėlimo bazilikai padovanota Šv. Antano Paduviečio relikvija (2018-06-05)

Paskelbta: 2018-06-05

 

Gegužės 25 d., parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus rūpesčiu,  Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministro br. kun. Algirdo Malakauskio OFM dėka, iš Italijos Paduvos miesto Šv. Antano Paduviečio bazilikos (Basilica di SantAntonio di Padova) gavome vikaro kun. Roberto Brandinelli laišką, kuriame buvo įdėta šv. Antano Paduviečio relikvija ir Šv. Antano Paduviečio provincijos ministro Tėvo  Giovanni Voltan pasirašytas dokumentas, liudijantis apie šios relikvijos padovanojimą Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikai. (skaityti  >>>)

Šv. Antano bazilika Paduvoje pastatyta 1232 metais specialiai šv. Antano Paduviečio palaikams saugoti. Jos didįjį altorių puošia Donatello reljefai ( 1444-1445 m.), vaizduojantys šv. Antano stebuklus, Padujos šventųjų statulos. Šv. Antano kapas yra šiauriniame transpete.

Šv. Antanas Paduvietis, gimęs 1190 m. Lisabonoje (Portugalijoje), turtingoje ir kilmingoje šeimoje, buvo pakrikštytas Ferdinando vardu. 15-os metų įstojo į Šv. Augustino vienuolių ordiną, gavo gerą išsilavinimą, 1219 m. buvo įšventintas į kunigus, apie 1220 m. įstojo į pranciškonų ordiną, pasirinko vienuolišką Antano vardą, bendravo su pranciškonų ordino įkūrėju šv. Pranciškumi Asyžiečiu, tapo jo mokiniu, sekėju, misionieriumi.


Mirė 1231 metais, po metų,  1232 m. popiežius Grigalius IX jį kanonizavo, 1946 m. popiežius Pijus XII paskelbė Bažnyčios mokytoju. Po trisdešimt dvejų metų perlaidojant Antano palaikus, šv. Bonaventūras iš Banjoredžio aptiko, kad jo liežuvis nesudūlėjęs. Jis ir dabar saugomas Relikvijų koplyčioje.

Šv. Antano Paduviečio iškilmė švenčiama birželio 13 dieną. Šv. Antanas yra našlaičių, sužadėtinių, moterų, kalinių, pasiuntinių, keramikų, puodžių, vargdienių, kenčiančių globėjas. Jam meldžiasi nevaisingos šeimos, norėdamos susilaukti vaikų, šaukiamieji į karo tarnybą prašo padėti ištraukti laimingą skaičių, jūroje audros ištiktieji – išsigelbėti. Jis gelbsti nuo drugio, maro ir kitų ligų, globoja braškių augintojus, nes šios uogos pasislėpusios tarp lapų, kaip jis pats kadaise riešutmedyje. Šv. Antano prašoma padėti rasti pamestus ar atgauti pavogtus daiktus. Šv. Antanas yra Lisabonos, Paduvos, Portugalijos globėjas.


Šv. Antano kultas į Lietuvą atkeliavo su pirmaisiais broliais pranciškonais. Šiuo metu Lietuvoje yra 34 bažnyčios ir koplyčios pavadintos šv. Antano Paduviečio vardu.

Birželio 13 d., trečiadienį, 18.00 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Šv. Antano garbei bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu bus pristatyta tikintiesiems gautoji Šv. Antano Paduviečio  relikvija.


Nuoširdžiai  dėkojame Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministrui br. kun. Algirdui Malakauskiui OFM, Italijos Šv. Antano Paduviečio provincijos ministrui Tėvui Giovanni Voltan ir kun. Roberto Brandinelli už šią dovaną Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos  tikintiesiems.

                                                       Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021