Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje svečiavosi Kazimieras Starkevičius - teisininkas, Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinis veikėjas, buvęs LR Žemės ūkio ministras, LR Seimo narys (2018-06-07)

Paskelbta: 2018-06-12

Minime Sąjūdžio 30 – metį. Kokį sodą užauginome, sugriuvus sovietinei sistemai? Išsamiai ir argumentuotai kalbėjo prelegentas Kazimietas Starkevičius: kokia buvo Sąjūdžio veiklos politika, kaip vyko pertvarka žemės ūkyje, kokios buvo padarytos klaidos ir kokios pasekmės.
Priminė ir palygino žemės ūkio pasiekimus prieš karą ir dabar, kokie skirtumai tarp Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio vystymosi. Taip pat trumpai apibendrino darbą miesto savivaldybėje, kaip sekėsi vadovauti Žemės ūkio ministerijai.
Nepamiršo pakomentuoti ir šių dienų aktualijų. Kazimieras Starkevičius labai daug šiltų žodžių pasakė apie Punsko lietuvius. Ir pažadėjo per Žolines nuvežti senjorus į Punską, kad pamatytume ir pajaustume, kuo ir kaip gyvena Punsko lietuviai „Kokį darbą bedirbtum, kokias pareigas beužimtum - reikia mylėti žmones,- sakė Seimo narys Kazimieras Starkevičius,- viliuosi, kad Popiežiaus apsilankymas sutelks Lietuvą “.


Senjorai padėkojo Kazimierui Starkevičiui ne tik už šią popietę, bet ir už pavasarinę dovaną, kai senjorai apsilankė koncerte Kauno filharmonijoje, taip pat už būsimą kelionę į Punską. Gerbiamam svečiui linkėjome ištvermės, stiprybės ir Dievo palaimos visuose darbuose.
                                               Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021