Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Panevėžio vyskupijos Švč. M. Marijos Gyvojo rožinio draugijos XIV kongrese suplazdėjo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Gyvojo rožinio draugijos vėliava (2018-08-06)

Paskelbta: 2018-08-06

 

Liepos 28 d. Joniškėlyje vyko Panevėžio vyskupijos Švč. M. Marijos Gyvojo rožinio draugijos XIV kongresas, į kurį mus maloniai pakvietė draugijos pirmininkė Nijolė Gilienė.

Kauno I dekanato dekano mons. V. Grigaravičiaus siuntimu bei palaiminimu į jį išvyko Kauno Kristaus Prisikėlimo, Palemono bei Šilainių parapijų delegatų būrelis, šiek tiek sumažėjęs dėl vasaros karščių, atostogų ir vykstančių atlaidų.

Joniškėlio Švč. Trejybės parapija svetingai sutiko ir nuoširdžiai rūpinosi, gaivino vandeniu per visą karštą kongreso dieną gausų net per 800 Marijos mylėtojų būrį, netilpusį bažnyčioje ir patogiai įsitaisiusį didžiulio šventoriaus pavėsyje.

Programa buvo turininga: Po susikaupimo ir maldos Švč. Sakramento adoracijoje, klausėmės teol. dr. Ramūno Norkaus pagavios katechezės apie Dešimt Dievo Žodžių, eidami šventoriuje procesiją apmąstėme Rožinio Garbės slėpinius.

Šventės kulminacija – šv. Mišios, kurioms vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Pasidžiaugęs dalyvių gausa, ganytojas dėkojo draugijos nariams už kasdienę maldą, kvietė į vis gilesnį ryšį su Dievu, tikėti kaip Marija, pasitikėti Viešpaties vedimu ir visada Jam dėkoti.

Po Mišių buvo pasodintas atminimo medelis ir prasidėjo agapė – bendrystės džiaugsmas, susitikimas su vienminčiais, vietos muzikantų dainos...

Dėkojame Panevėžio Gyvojo rožinio draugijos pirmininkei Nijolei Gilienei už pakvietimą į šią gražią šventę, kad galėjome per jos dalyvių gausą pajusti draugijos širdies plakimą, pamatyti jos narių užsidegimą (dalyvavo net 102 metų senolė!) ir šauniai organizuotą kongreso eigą.

Ačiū jums, mielieji, kad uždegate ir įkvepiate mus.


Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Gyvojo rožinio draugijos koordinatorė Kristina Jasilionienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021