Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmoji sambūrio "Senjorai" popietė po vasaros atostogų (2018-09-05)

Paskelbta: 2018-09-12


Rugsėjo 5 d. senjorai susirinko popietėn, pradėdami dvyliktuosius bendrystės metus. Prisiminėme iškeliavusius sambūrio narius ir su klebonu mons. V. Grigaravičiumi, dalyvavusiu popietėje, už juos pasimeldėme.

„Mes džiaugiamės, kad esame Jums reikalingi, kad Jūs radote kelią pabūti kartu, pabendrauti, - kalbėjo klebonas, - linkiu Jums stiprybės ir bendrystės pilnatvės.“


Popietėje įspūdžiais apie prabėgusią vasarą ir sambūrio popietes dalijosi Dalia Kuliešienė, Vincenta Savickaitė, Giedra Rukšėnienė, Danutė Masaitienė, Zofija Kulinkevičienė, Vitalija Valionienė, Ona Jocienė bei kiti. Buvo miela, kad susirinko didelis būrys.

Visi buvo pakiliai nusiteikę ir ilgai bei nuoširdžiai bendravo.
Sambūrio vadovė Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021