Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos senjorų kelionė į Punsko kraštą (2018-10-01)

Paskelbta: 2018-10-02


Rugsėjo 25-ąją grupė pakiliai nusiteikusių senjorų išvyko į Punsko kraštą. Kartu su mumis vyko ir sambūrio dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis, kuris palaimino mūsų kelionę, palinkėdamas patirti gražių įspūdžių.


Ši kelionė - tai Lietuvos Seimo nario Kazimiero Starkevičiaus dovana mūsų sambūriui, kad turėtume galimybę susipažinti su lietuvių gyvenimu Punsko krašte.

Po poros valandų kelionės mes Lenkijoje - Punske, tarp pievų, ežerų ir miškų įsikūrusiame žaviame miestelyje. Punskas ir jo apylinkės – tai mažoji Lenkijos lietuvių Tėvynė, kurios žemes nuo seniausių laikų valdė jotvingiai, tik vėliau čia įsikūrė lietuviai, kurie gyvena iki šių dienų.


Mus pasitiko Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas ir jaukioje valsčiaus salėje pakvietė pasivaišinti arbata, kava, pyragais ir papasakojo apie Punsko krašto lietuvių gyvenimą. Mes išgirdome labai įdomų pasakojimą apie šio krašto istoriją nuo XV amžiaus iki šių dienų, ką teko pergyventi ir netekti, ką išsaugojo, kuo gyvena, kuo didžiuojasi ir ką pasiekė šiame laikmetyje. Trumpai paaiškino apie valstybės valdymo struktūrą, rinkimus, lietuvių ir lenkų kai kurias skirtybes ir ypatumus, bendruomenės gyvenimą, ūkininkus, pasidžiaugė jaunąja karta.

Klausėmės viršaičio Vytauto Liškausko, kuris šiose pareigose jau du dešimtmečiai, gėrėjomės jo nuoširdžiu, bei gyvu pasakojimu, kuris mums atskleidė labai daug informacijos apie šį kraštą ir jo žmones.

Aplankėme Punsko Švč.Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią. Tai labai graži ir jauki šventovė.

Apie jos istoriją, parapijos gyvenimą mums papasakojo gidė Anastazija Sidarienė. Su mūsų vikaru kun. Juliumi malda pagarbinome Švč. Mergelę Mariją ir pagiedojome „Dieve, arčiau tavęs“. Gerb. Anastazija pakvietė aplankyti ir senojoje klebonijoje įsikūrusį krašto muziejų. Nedidelis, bet savo eksponatais puikiai atskleidžiantis lietuvių tautos etnografinius ypatumus.

Punsko kraštas – tipiškas žemės ūkio rajonas. Žmonės užsiima pieno gamyba, gyvulininkyste bei kiaulininkyste. Yra ir smulkaus verslo.

Mes apsilankėme Vytauto Šliažio ūkyje. Vytautas ir sūnus Raimundas aprodė savo valdas ir papasakojo, kaip jiems sekasi ūkininkauti.

Paskutinis mūsų sustojimas jotvingių ir prūsų gyvenvietėje, kurios šeimininkas Petras Lukoševičius įdomiai pasakojo apie istorijos vingius šiose žemėse ir aprodė, ką sukūrė per daugelį metų, ką puoselėja, ko trokšta, kad šiame krašte būtų išsaugota lietuvybė.


Kupiną žinių ir dvasinio peno dieną užbaigėme Agape šiame jotvingių žemės lopinėlyje. Kelionė praturtino kiekvieną dalyvį ne tik istorinėmis žiniomis apie Punsko kraštą ir čia gyvenančių lietuvių gyvenimą, bet atskleidė labai didelį lietuvių patriotizmą, jų meilę Lietuvai.


Mes labai dėkingi Seimo nariui Kazimierui Starkevičiui, o už labai malonų ir šiltą priėmimą Punsko viršaičiui Vytautui Liškauskui, gidei Anastazijai Sidarienei, ūkininkams Vytautui Šliaužiui, Petrui Lukoševičiui ir mus kelionėje lydėjusiam Ramūnui Staškevičiui. Pakvietėme apsilankyti Kaune, mūsų Šventovėje. Juolab viršaitis Vytautas Liškauskas sakė :“Kaunas mums prie širdies, mes džiaugiamės, kad jis gražėja“.


Tegul išsipildo vikaro kun.Juliaus palinkėjimas visiems šio krašto žmonėms: "Tikiu, kad Dievas globos ir laimins šio krašto žmonės ir jų darbus.“

                                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021